Industridag med Kystjegerkommandoen 17. april - Frist 27. mars 2024

Foto: Foto: Kristian B Solerød / Forsvaret

FD vil bruke 2,5 milliarder kroner på investeringer til Kystjegerkommandoen. 17. april inviterer vi interesserte bedrifter til et seminar på Gardermoen som vil gi anledning til å få innblikk i hva slags materiell kommandoen har behov for. Svarfrist på RFI, som er en forutsetning for å delta i dialog med FMA er 27. mars 2024.

Forsvarsdepartementet har nylig annonsert at det planelgges med å styrke kystjegerkommandoen.  2,5 millarder kroner skal investeres de nærmeste årene. Forsvarsmateriell (FMA) skal derfor gjennomføre en rekke anskaffelser til avdelingen. Prosjekt 6380 Kystjegerkommandoen (KJK) Oppgradering skal bl.a. anskaffe  forskjellige fartøy under 24 meter, C4IS, bordingsmateriell, sensorsystemer og  UAV`er. KJK er en avdeling som utrustes for å operere i artiske strøk og materiell som utvikles for dem vil ha et relativt stort eksportpotensiale.

Industridagen blir et to-delt arrangement, der del 1 blir informasjon om scenarioene der materiellet skal brukes og de overordnede krav som stilles til dette. Del 2 vil være en anledning til å gjennomføre en-til-en møter med Forsvarsmateriell og Kystjegerkommandoen

Grunnlaget for møtene vil være å besvare RFI på Doffin/ Mercell https://www.doffin.no/notices/2024-103117. Frist 27. mars 2024. Svar på RFI vil være grunnlaget for utvelgelse av hvem prosjektet og KJK ønsker å gjennomføre møter med. Dersom tilmålt tid ikke strekker til, eller enkelte fra industrien ikke har mulighet til å stille fysisk på Gardermoen, legger prosjektet opp til TEAMS- møter påfølgende dager. 

Program og påmelding på arrangementets nettside.

Link til Mercell Markedsundersøkelse (RFI) Sjømobilitet og Smaller Tactical Unmanned Aerial System (mercell.com) 

Link til TED 131459-2024 - Planning - TED (europa.eu) 

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: