Kongeparet til Danmark - fortsatt mulig å bli med i Næringslivsdelegasjonen

Mere enn 60 deltagere er allerede påmeldt til forsvarsindustriseminaret i Århus 16. juni, som blir åpnet av Næringsminister Jan Christian Vestre. De norske og danske materielldirektørene og marinesjefene er blandt innlederne.

I anledning Kong Harald V og Dronning Sonja sitt offisielle besøk til Danmark invitereres norsk næringsliv til å delta i den medfølgende næringslivsdelegasjonen.  Som en del av programmet for næringlivsdelegasjonen, og i samarbeid med ambassaden i København, Forsvarsdepartementet Innovasjon Norge og Dansk Industri - Defence and Security, arrangerer FSi 16. juni 2023 et seminar om "Sikkerhets- og miljøutfordringer i Arktis – Hvordan kan norsk-dansk samarbeid om forsvars- og miljøteknologi bidra?"  Seminaret finner sted i Århus

Formålet med næringlivsdelegasjonen er :

  • Styrke samarbeidet mellom Norge og Danmark på utvalgte strategiske satningsområder.
  • Styrke relasjonen mellom relevante myndigheter og viktige beslutningstakere for å bygge sterke og levedyktige verdikjeder

Så langt er ca. 60 deltagere påmeldt på forsvarsindustriseminaret.  En oppdatert oversikt over påmeldte deltagere finnes på Innovasjon Norges hjemmesider.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: