NATO DIANA - Utlysningene er kunngjort

Publisert

NATO sitt innovasjonsprogram DIANA er i gang. Frist for å søke er 25. august 2023.

DIANA er et teknologiakseleratorprogram og testsenternettverk som har som formål å koble oppstartsbedrifter sammen med operative sluttbrukere, forskere og systemintegratorer. Programmet skal legge til rette for at alliansen og nasjonene skal kunne nyttigjøre seg banebrytende avansert teknologi som har både militær og sivil anvendelse (Dual use). 

DIANA har nå lyst ut de tre første prgrammene som bør være av interesse for norske oppstartsbedrifter.

Informasjon om programmet finnes på forsvarsfondet.no som har lenker til NATO DIANA sine sider (eller direkte https://www.nato-diana.org/s/). Programment er åpent for søknader frem til 25. august.

Utlysningene i 2023 er rettet mot følgende utfordringer (challenges):

Sensing & Surveillance: DIANA will seek components and systems for sensing and information gathering in subsurface coastal zones. Applications of interest include, but are not limited to, novel techniques and/or advanced capabilities for bottom mapping, undersea infrastructure monitoring, manmade object and marine-life tracking, climate-change-effects sensing, and patterns-of-life visualizations.


Secure Information Sharing: DIANA will challenge the most innovative companies from across the NATO Alliance to help us create a secure and trusted information environment with the emphasis on live data streams such as those used to provide near real-time video, augmented reality feeds, digital radio, and beyond. Of particular interest are hardware and software solutions that operate over open networks and that can function in austere or disadvantaged environments.


Energy Resilience: DIANA will seek technology solutions that enable the modular design of microgrids that can meet supply demands reliably. Of interest are technologies and systems that are capable of scaling and that are interoperable with other similar systems; renewable power generation; power storage; hardware and software for adaptive and intelligent power conditioning and management; and technologies for the detection and protection of the physical system and components from malicious cyber-attack.

Bedrifter som blir akseptert i DIANA-akseleratorprogrammet får tilgang til:

  • tilskudd for å støtte teknologiutvikling og demonstrasjon, og deltakelse i DIANA-akseleratorprogrammet. Tilskuddene er i størrelsesorden EUR 100 000 - 300 000.
  • 10+ akseleratorer på tvers av alliansen. Flere planlagt i løpet av de kommende årene
  • 90+ testsentre (med flere planlagte) på tvers av alliansen hvor oppstarsbedrifter kan redusere risiko, og demonstrere og validere foreslåtte teknologiske løsninger
  • veiledning fra forskere, ingeniører, industripartnere, sluttbrukere og offentlige innkjøpseksperter
    og et investornettverk for pålitelig tredjepartsfinansiering
  • muligheter til å demonstrere teknologi i driftsmiljøer
  • markedsadgang i NATO og i 31 allierte nasjoner

Dette er første utlysning i et progam som har høy prioritet i NATO. 2023 er et oppstartsår og det planlegges med årlige utlysninger og etterhvert med økte økonomiske rammer. Erfaringene fra Det europeiske forsvarsfondet tilsier at virksomheter som kommer med fra starten av har en fordel ved fremtifdge utlysninger og bedrifter som vurderer DIANA, og som har aktuell teknologi som kan bidra til å møte utfordringene NATO har publisert, bør ta sikte på å delta i første utlysningsrunde.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: