Nordic Defence Industry Seminar 2024 - Påmelding og reservasjon av utstillingsplass er åpen.

Publisert

17. - 19. september 2024 arrangeres NDIS 2024 på Sundvolden.

Nordic Defence Industry Seminar (NDIS) gjennomføres innenfor rammen av det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO). Formålet med NORDEFCO er å styrke de deltakende nasjonenes forsvar, identifisere felles synergier og legge til rette for effektive felles løsninger. (NDIS) gjennomføres annet hvert år i et av NORDEFCOs medlemsland.  Årets seminar arrangeres i samarbeid mellom Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsmateriell og FSi. 

NDIS har som formål å samle representanter fra nordisk forsvarsindustri, nordiske myndigheter og representanter fra industri og myndigheter fra andre nasjoner for å utveksle informasjon, diskutere aktuelle problemstilling knyttet til forsvarsmateriell- og industrisamarbeid og nettverksbygging. Det blir også lagt opp til B-to-B- og G-to-B-møter 

Blant hovedtemaene for årets seminar er:

·      Norden i NATO 

·      Anskaffelser i NATO

·      Ukraina 

NDIS samler vanligvis 3-400 deltakere og er en god anledning til å møte og nettverke med beslutningstakere fra nordiske myndigheter, forsvarssektoren, industri og andre interesserte.

Arrangementet starter med registering og en mottagelse på ettermiddagen/kvelden 17. september. Dette vil være en mulighet for deg til å registrere deg for arrangementet og nettverke med andre deltakere. Drikke og snacks vil bli servert.

18. og 19. september er seminardager. Dag 1 av seminaret avsluttes med en felles middag med muligheter for nettverking. Dag 2, avsluttes med en felles lunsj.

Det er begrenset antall plasser og rom for overnatting. Vi forventer et fulltegnet arrangement og anbefaler derfor de som planlegger å delta å melde seg på umiddelbart.

Det er også mulig å bestille utstillingsplass, som og er begrenset i antall.

Mer informasjon, program, registering og bestilling av utstillingsplass, finnes på arrangementets nettside.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: