Norsk-Australsk forsvarsindustriseminar 2024

Møt australsk industri og myndigheter i Adelaide 6. september. Bli oppdatert om Australias anskaffelsesplaner og ambisjoner for internasjonalt samarbeid.

forbindelse med at forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker Australia i september, arrangerer FSi, i samarbeid med Innovasjon Norge og Australian Industry and Defence Network (AIDN), et forsvarindustriseminar i Adelaide, 6. september 2024.

Arrangementet i Adelaide i september blir en god mulighet til å få innsikt i utviklingen av det australske forsvaret og kommende anskaffelser og til å møte representanter fra australske myndigheter og australsk industri.  Programmet, som er under utarbeidelse, vil bl.a. omfatte plenumspresentasjoner, business-to business møter og nettverksaktiviteter.

Arrangementet gjennomføres uken før den store forsvarsutstillingen Land Forces i Melbourne, slik at det blir god mulighet til å kunne kombinere disse to arrangementene.

Mer informasjon finnes på arrangementets nettside

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: