Møt spanske myndigheter og forsvarsindustri i Oslo 7.-8. juni

I samarbeid med Forsvarsdepartementet og det spanske Forsvarsdepartementet, inviterer vi til forsvarsindustriseminar i Oslo 7. - 8. juni 2023. Nærmere 30 deltagere fra Spania er påmeldt. 16 spanske bedrifter deltar. Oppdatert program er publisert og påmeldingen er åpen.

Spania står foran store investeringer i forsvaret. Fra 2022 til 2023 øker forsvarsutgiftene med 26% til 27 milliarder Euro. Av dette er nærmere 8 milliarder Euro planlagt til anskaffelser av materiell, en økning på ca. 68% fra 2022.  Spania er også en svært aktiv aktør i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) og spansk industri deltar i mange av konsortiene som er etablert for WP 21 og 22.

Det spanske markedet burde derfor være interessant for norsk forsvarsindustri, både med tanke på nasjonale anskaffelser og samarbeid i kommende EDF-prosjekter og andre nye EU-initiativer som forberedes.

Programmet 7. juni inneholder orienteringer fra begge lands myndigheter om anskaffelsesplaner, industrelle strategier og prioriteringer for EDF. Det blir anledning for bedriftene til å presentere seg før dag en avsluttes med en mottagelse fra kl. 13.00.  8. juni frem til lunsj arrangerer vi B2B-møter på Artilleriloftet, Bygning 65 på Akershus Festning.

Spanske myndigheter deltar med en delegasjon ledet av Vice Admiral (Navy) Juan L. Sobrino Pérez-Crespo, Deputy Director for International Relations, SP MOD.  Følgende (16) spanske bedrifter er påmeldt:

 • AIRBUS DS
 • Arquimea
 • ARPA EMC
 • EINSA
 • ESCRIBANO M&E
 • FECSA
 • GDELS-SBS
 • HISDESAT
 • i-4S
 • Indra
 • ITP AERO
 • NAMMO Palencia
 • Navantia
 • NIGHTVISION LASERS SPAIN (NVLS)
 • SAES
 • TSD International

Program og påmelding finner du her.

Påmeldingsfrist 1. juni 2023.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: