WAR, ALLIANCES & INDUSTRY, Norwegian - American Defence Conference 2023

30 mars er det klart for årets NADIC konferanse i Washington DC. Blant innlederne finner vi bl.a. kongressmedlem Adam Smith (D-WA-9), Ranking Member on the House Armed Services Committee, Ambassadør Anniken R. Krutnes, Viseadmiral Louise K. Dedichen Norwegian Military Representative to NATO, Douglas R. Bush Assistant Secretary of the Army, Acquisition, Logistics & Technology og Lisa Sanders Director Science & Technology, USSOCOM SOF AT&L

Krigen i Ukraina og konsekvensene for forsvarsmateriell og - industrisamarbeidet mellom Norge og USA er rammen for årets NADIC-konferanse som har fått tittelen: WAR, ALLIANCES & INDUSTRY

Krigen i Ukraina har satt produksjon av forsvarsmateriell og materiellsamarbeid høyt på den sikkerhetspolitiske agendaen. Teknologisk kapasitet og evne til å omsette teknologi hurtig til operative kapasiteter er viktigere enn noen gang.  Krigen i Ukraina er i økende grad en indsutriell kapasitetskrig. Norge og USA er viktige bidragsytere til den ukrainske forsvarskampen, men vi må gjøre mer for sikre at Ukraina ikke går tapende ut av krigen. Industrisamarbeid og kapasitetsøkninger i alliert forsvarsindsutri er avgjørende for å lykkes med dette.  30 april samles det norsk-amerikanske forsvarsindustimiljøet til den årlige konferansen i Washington DC der dette er tema.

Informasjon om arrangementet og påmelding finner du på NADIC sine hjemmesider.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: