Programkonferanse Sjøsystemer 2023 - Stor interesse - Påmeldingen er åpen

Forsvaret skal investere 55 milliarder kroner i Sjødomenet frem mot 2028. 7. februar 2023 arrangerer Forsvarsdepartementet, i samarbeid med FSi Programkonferanse Sjøsystemer i Bergen. Nærmere 140 deltagere er så langt påmeldt.

I samarbeid med Forsvarsdepartementet og med støtte fra Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret ønsker vi velkommen til åretes første programkonferanse i Bergen 7. februar.

Moderniseringen av Sjøforsvaret pågår for fullt og store investeringer skal gjennomføres i de nærmeste årene.  Frem til 2028 skal Forsvaret investere i størrelsesorden 55 milliarder kroner i det maritime domenet. Dette gir muligheter for norsk industri til å vinne nye kontrakter med Forsvaret og for samarbeid med utenlandske leverandører til Forsvaret.

Møt FD, Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell. Bli oppdatert om utviklingen av utviklingen av Sjøforsvaret og kommende anskaffelser. Krigen i Ukraina - hvordan foregår sjøkrigen? Lær mer om det Europeiske forsvarsfondet. Hvilke planer har forsvaret for vedlikehold av de nye ubåtene og hva er status på hovedvedlikehold og oppdatering av fregattene?  Standardfartøyer til Sjøforsvaret, markedundersøkelse pågår, hva er status og veien videre?

I tillegg blir det innlegg fra flere medlemsbedrfiter om autonomi og ubemannede systemer.

Alt dette er på agendaen for årets programkonferanse Sjøssystemer. Påmeldingen er åpen.

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: