"MilitærTeknikk"

Et skandinavisk militærmagasin med fire utgivelser i året.

Nr 1-2 2021

Les om: Leopard 2 og CYFOR.

Nr 1-2 2020

Les om: Det norske kampvognprogrammet og testing av felles nordisk uniform.

Nr 3-4 2020

Les om: Kystjegerkommandoen, Det europeiske forsvarsfondet og Prosjekt 5056 Områdekontroll Hæren.

Nr 5-6 2020

Les om: Digitale programkonferanse, Eksportkontrollseminar og kontrakt med Forsvarsmateriell om oppgradering av kommunikasjonssystem for luftromskontroll.

Nr 1 - 2019

Les om: NH90 - kostnader og forsinkelser | NFM Group - from basement business to billions | Nordic Uniform - felles feltuniform? | KNM Maud, Submarines - Thyssenkrupp og Navantia ute av konkurransen i Nederland | JSM for Japan | JAS39 Gripen til Finland?.

Nr 2-3 - 2019

Les om: norsk-tysk ubåtsamarbeid, FMAs planer for den havarerte fregatten "Helge Ingstad", programkonferanse luftkapasiteter og programkonferanse informasjonskapasiteter, INFO/ERFA, teknologidag med Cyberforsvaret.

Nr 4-5 - 2019

Les om: Forsvarssjefens fagmilitære råd til ny langtidsplan for Forsvaret, nytt fartøyskonsept "Vanguard" og den franske marinens nye fregatt.

Nr 6 - 2019

Les om: Finlands planer for nye kampfly, Nammos arbeid med utvikling av hybride rakettmotorer, programkonferanse landsystemer og norsk-polsk forsvarsindustriseminar.

Nr 1 - 2018

Les om: Nytt artilleri for Norge, K2 Main Battle Tank for Norge?, EU disapproves Danish offset rules, Mindre flytid for NH90 i Kystvakten, 'KNM Maud' på jomfrutur utenfor Sør-Korea, Nammos nye artillerigranater.

Nr 2-3 - 2018

Les om: US Navy selects Naval Strike Missile, NORDEFCO NDIS 2018, FSi ÅRSRAPPORT 2017, Gripen Plant in Brazil, Command post shelters for Kongsberg, Training Systems for the Swedish Army, Carl-Gustaf Ammunition for Norway, Three new F-35 aircraft to Norway.

Nr 4-5 - 2018

Les om: Three new Coast Guard Vessels, US Army test Naval Strike Missile, Test of JSM, Trident Juncture 18, USAF selects SAAB and Boeing T-X Trainer, European Main Battle Tank, Heavy Machine Gun for the Norwegian Armed Forces.

Nr 6 - 2018

Les om: The sixth-gen fighter, MAL RPAS, KNM Helge Ingstad ready to be raised, Fighter for FinlandJAS39, Gripen for Phillipines?, Ramjet in missiles and projectiles, RBS 15 Anti-ship missile.

Nr 1 - 2017

Les om: Siste om nye ubåter for Norge, KNM Maud - Sjøforsvarets nye logistikkfartøy, Anskaffelase av nye Kystvaktfartøyer, Ubemannet minejakt.

Nr 2-3 - 2017

Les om: Caesar 8x8 wheel-based artillery for Norge, Nytt dronesenter for Danmark, G/ATOR: En radar som erstatter fem, Natos Innovasjonspris til Radionor Communications AS, Roll-out av første italienske F-35B.

Nr 4-5 2017

Les om: F-35 og F-35 simulatorer, OMNI - 'Danes go where nobody else goes', Kartlegging av dumpet ammunisjon, JAS 39E Gripen - første flyvning.

Nr 6 - 2017

Les om: De første norske F-35 på norsk jord, KNM Maud - forventet levering, NASAMS for Litauen, Indinesia og Australia, Ny 155 mm ammunisjon fra Nammo, Nye kystvaktfartøyer, Danmarks nye artilleri, F-35 vintertesting.

Nr 1 - 2016

Les om: Artillery for Norway, Trucks for Denmark, Patrol Vehicles for Denmark, Danish Fighter Project, Global Eye.

Nr 2-3 - 2016

Les om: Ubåter for Norge, Danmarks kampflyprogram, Saab Gripen - 'rollout' E-versjonen, MAJIIC - 'streamlining' av JISR-prosessen, Norges framtidige maritime patruljefly.

Nr 4-5 - 2016

Les om: Ubåter for Norge, Danmarks lastebilsanskaffelse, Drytech, APEX for jagerfly.

Nr 6 - 2016

Les om: Ubåter for Norge, SAR Helikopter, Ny Northrop Grumman kontrakt til Kitron AS, 'F-35 ON TRACK AFTER ROUGH TIME' av General Chris Bogdan, P-8 Poseidon.

Nr 1 - 2015

Les om: Artilleri for Forsvaret, Kandidater for Danske Armoured Personnel Carriers (APC), Joint Strik Missile og Australia, Naval Strike Missile i Polen.

Nr 2-3 - 2015

Les om: F-35 development (SDD) ends 2017, Ernst & Young: Norge kjøper norsk forsvarsmateriell til en svært fordelaktig pris, FSi sin INFO-ERFA konferanse 2015 og Industry days at Jørstadmoen, FSi Årsrapport 2015.

Nr 4-5 2015

Les om: De nye CV-90 til Forsvaret, Kandidater til 155mm artilleri, Roll-out av det føste, norske F-35 kampflyet, Kampflyanskaffelse i Australia.

Nr 6 2015

Les om: Exit P-3 Orion - enter P-8 Triton, Nye overvåkingsradarer for Norge, FSi sitt teknoligiseminar med Forsvarets spesialstyrker.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: