Etikk og antikorrupsjon

Forsvarsindustrien avhengig av høy etisk standard

Norsk forsvarsindustri bidrar til en utvikling som går i retning økt transparens og kontroll gjennom blant annet åpenhet om eksporttillatelser, sporing av produkter og bedre internasjonalt samarbeid.

Åpenhet og dokumentert etisk standard er vesentlige krav fra kundene i denne sektoren. Både industrielle kunder og brukerne stiller strenge krav til en høy etisk standard. Dermed blir åpenhet og etikk vesentlige konkurransefaktorer.
Les mer


Internasjonalt samarbeid om felles etiske standard for industrien

Det er et sterkt fokus på forretningsetikk og antikorrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Temaet har også stor politisk oppmerksomhet og FSi bidrar til at industrien og myndighetene i fellesskap kan sikre at høy etisk standard kan bli et konkurransefortrinn for norsk industri.


Les mer


Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren

Regjeringen legger vekt på et godt samarbeid med næringslivet. Det er vesentlig at kontakten holdes innenfor forsvarlige etiske rammer. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for tillit til statstjenesten, herunder Forsvaret. Forsvarsdepartementet har utarbeidet egne etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren. Reglene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet og sannferdighet. En viktig forutsetning for å videreutvikle et godt og ryddig samarbeid mellom Forsvaret og næringslivet er respekt for disse verdiene og normene.
Les mer

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as