Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren

Regjeringen legger vekt på et godt samarbeid med næringslivet. Det er vesentlig at kontakten holdes innenfor forsvarlige etiske rammer. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for tillit til statstjenesten, herunder Forsvaret. Forsvarsdepartementet har utarbeidet egne etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren. Reglene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet og sannferdighet. En viktig forutsetning for å videreutvikle et godt og ryddig samarbeid mellom Forsvaret og næringslivet er respekt for disse verdiene og normene.

/share/mime/pdf.gifEtiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren
(etiske-retningslinjer-for-naringslivskontakt-i-forsvarssektoren.pdf, 539kB)
/share/mime/pdf.gifEthical guidelines for business and industry in the defence sector
(ethical-guidelines-for-contact-with-business-and-industry-in-the-defence-sector.pdf, 604kB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as