Industri og forsvar

I den teknologiske verdensklassen

Forsvarsindustriens primære oppgave er å levere produkter, systemer og løsninger som Forsvaret etterspør, til konkurransedyktige betingelser. Det viktigste bidraget er å drive innovasjon og teknologisk utvikling på høyt nivå.

Norsk forsvarsindustri sørger for at Norge er i verdensklasse når det gjelder enkelte teknologiske løsninger.

I stor grad består produktporteføljen av delsystemer som kan integreres på mange plattformer. Det har gjort det mulig for norsk forsvarsindustri å posisjonere seg som underlevernadør til mange av de store globale forsvarsleverandørene i både USA og Europa.

Sammenlignet med annen norsk industri har forsvarsindustrien en høy FOU-andel. Hele ti prosent av omsetningen går tilbake til teknologisk forskning og utvikling. Fem prosent av næringslivets samlede forskning og utvikling foregår i forsvarsindustrien. Dette har igjen en positiv effekt på annen norsk industri som samhandler med forsvarsindustrien.

Norske forsvarsbedrifter bidrar til verdiskaping og sysselsetting i distriks-Norge. Sysselsettingen i Norge er på drøyt 5000 årsverk og samlet årlige omsetning på mer enn 16 milliarder kroner, der omlag 4,5 milliarder omsettes i Norge.

En sterk forsvarsindustri er en forutsetning for et moderne norsk forsvar

Norsk forsvarsindustri bidrar til å opprettholde Norges forsvarsevne.

Forsvaret blir stadig mer avansert samtidig som aktivitetene er konsentrert om færre, prioriterte oppgaver. En konsekvens av dette er at Forsvaret i mindre grad enn tidligere selv besitter nødvendig teknologikompetanse. For å ivareta nasjonale sikkrhetsinteresser er det viktig å oppretholde kompetansen i Norge. Derfor er norsk forsvarsindustri i dag en enda viktigere bidragsyter til at Forsvar kan beholde et høyt teknologisk nivå.

Forsvaret er forsvarsindustriens viktigste kunde. Industriens primære oppgave er å levere produkter, systemer og løsninger som Forsvaret etterspør, til konkurransedyktige priser.

Trepartssamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og norsk industri bidrar til et moderne forsvar og en sterk forsvarsindustri.

Gjennom dette samarbeidet får Forsvaret skreddersydde løsninger. Norsk industri leverer systemer og produkter til Forsvaret som er er kosteffektive og teknologisk innovative og som er konkurransedyktige i det internasjonale forsvarsmarkedet.

Hvorfor samarbeid mellom forsvar og industri?

Et langsiktig, strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien er et bidrag til fremtidig industriell vekst gjennom forskning, utvikling og innovasjon. Det gir Forsvaret tilgang til nødvendig kompetanse, teknologi og produkter som møter Forsvarets behov. Samtidig skaper det knoppskyting i sivilt næringsliv, legger grunnlag for nye næringer og medvirker til utvikling av trygge og attraktive arbeidsplasser.

Samarbeidet mellom Forsvaret og industrien gjør at begge parter både utfordrer og styrker hverandre. Dette er det viktig å videreutvikle slik at samspillet kan understøtte nødvendige endringsprosesser i Forsvaret. Investeringsbeslutninger i forsvarssektoren har horisonter opp mot 40 år. Det omfatter teknologiutvikling, produksjon, anskaffelse, drift og oppgradering av materiellet. Fordi Kostnadene er høye og konsekvensene av feilanskaffelser er store, kan feilbeslutninger best forebygges gjennom tett samarbeid mellom Forsvaret og industrien.

Fordi Forsvaret må prioritere kjernevirksomhet og operative funksjoner vil det ikke kunne å opprettholde teknologisk dybdekunnskap og spisskompetanse om eget materiell og systemer. Strategisk samarbeid mellom Forsvaret og industrien kan sikre fortsatt nasjonal kompetanse og tjenester, på kritiske områder. I økende gra kan industrien være totalleverandør til Forsvaret i hele materiellets levetid; fra utvikling til leveranse, vedlikehold, oppgradering og avhending.

Norsk forsvarsindustri opplever hard internasjonal konkurranse, både hjemme og ute. Likevel har industrien lykkes utenlands som følge av kontinuerlig produkt- og teknologiutvikling i samarbeid med Forsvaret. Samtidig har målrettet bruk av gjenkjøp og aktiv posisjonering i flernasjonale samarbeidsprosjekter bidratt til økning i eksporten av norsk forsvarsmateriell.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as