En sterk forsvarsindustri er en forutsetning for et moderne norsk forsvar

Det særnorske trepartssamarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsindustrien sikrer at Forsvaret får tilgang til nødvendig teknologikompetanse. Dermer er industrien en forutsetning for å opprettholde Norges forsvarsevne.

Det norske Forsvaret blir stadig mer avansert, samtidig som aktivitetene er konsentrert om færre, prioriterte oppgaver. En konsekvens av dette er at Forsvaret i mindre grad enn tidligere selv besitter nødvendig teknologikompetanse. Det er likevel helt nødvendig at kompetansen opprettholdes i Norge for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Derfor er norsk forsvarsindustri i dag en enda viktigere bidragsyter til at norsk forsvar holder det ønskede teknologiske nivå.

Forsvaret er forsvarsindustriens viktigste kunde. Industriens primære oppgave er å levere produkter, systemer og løsninger som Forsvaret etterspør, til konkurransedyktige priser. Det tette samarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk industri bidrar til et moderne forsvar og en sterk forsvarsindustri.

Samarbeidet sikrer at Forsvaret får skreddersydde løsninger og at norsk industri kan levere systemer og produkter som høster stor internasjonal anerkjennelse, og som er kosteffektive og teknologisk innovative.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as