Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt industrisamarbeid bidrar til en sterk norsk posisjon

Norsk forsvarsindustri er pådriver for økt internasjonalt samarbeid. Dette styrker Norges posisjon som et innovativt og høyteknologisk industriland. I tillegg bidrar industrisamarbeidet til gjensidig avhengighet og tillit, noe som er gunstig for internasjonal kontroll og transparens, avspenning og integrasjon i vår del av verden.

En sterk norsk forsvarsindustri understøtter en sterk norsk utenriks- og forsvarspolitisk posisjon og landets innflytelse i viktige fora som for eksempel NATO.


NADIC

Norwegian-American Defence/Homeland Security Industry Council (NADIC) har som formål å styrke norsk forsvarsindustris posisjon i det amerikanske forsvarsmarkedet. FSi er medlem i organisasjonen og er kontaktpunkt for NADIC i Norge.
Les mer


Nordisk forsvarsamarbeid

Det nordiske forsvarssamarbeidet skaper muligheter for forsvarsindustrien. Ambisjonene om å utvikle felles militære operative kapasiteter skaper nye behov for interoperabilitet og standardisering.
Les mer

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as