NADIC

Norwegian-American Defence/Homeland Security Industry Council (NADIC) har som formål å styrke norsk forsvarsindustris posisjon i det amerikanske forsvarsmarkedet. FSi er medlem i organisasjonen og er kontaktpunkt for NADIC i Norge.

USA er det viktigste markedet for forsvarsmateriell. USAs anskaffelser utgjør 50% av verdensmarkedet. For norsk forsvarsindustri er USA også det klart største eksportmarkedet. Eksporten til USA utgjør over 50 % av norsk eksport av lisenspliktig materiell. I tillegg har norskeide bedrifter i USA, årlig en omsetning på mellom 2 og 3 milliarder kroner i det amerikanske forsvarsmarkedet.

Samarbeidet mellom Norge og USA på forsvarsmateriellområdet er i sterk vekst. Hoveddriveren i denne sammenheng er F-35 programmet, men det er også betydelig vekst på andre områder som for eksempel rakettmotorer og elektronikk.

Det er en ambisjon å befeste norsk industris tilstedeværelse og synlighet i det amerikanske markedet. USA er en krevende arena der lokal verdiskapning og politisk støtte er helt avgjørende for å lykkes.

NADIC er et viktig supplement til forsvarindustrirådsstillingen ved ambassaden i Washington D.C. som finaniseres i felleskap av Innovasjon Norge, Forsvarsdepartementet og industrien, og samarbeidsavtalen som ble inngått mellom FSi og NDIA. NADIC er en del av apparatet som promoterer norsk forsvarsindustri som bransje og å skaper arenaer for informasjonsformidling til administrasjonen, kongressen og forsvaret i USA.

NADIC er åpen for alle norske bedrifter som har produksjon og/eller leverer tjenester i forsvarsmarkedet fra sin virksomhet i Norge. Foruten mulighet til å delta på foreningens aktiviteter, gir også medlemskap en mulighet til å profilere seg bl.a. gjennom NADIC's hjemmesider. Medlemsskap er en god anledning for små- og mellomstore bedrifter som ønsker økt eksponering mot det amerikanske markedet, til å få tilgang til beslutningstagere på amerikansk side, og bygge nettverk med andre norske bedrifter med sammenfallende interesser, og/eller med amerikanske leverandører.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as