Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet som begrep har fått stor oppmerksomhet, og er i dag et satsningsområde for norske myndigheter og myndighetene i andre nasjoner. Internasjonalt er det en trend at det i økende grad etableres samarbeid mellom offentlige aktører som har ansvar og roller innenfor samfunnssikkerhetsområdet, FoU-miljøer og kompetent industri.

Dette blir gjort for å ta frem kosteffektive og helhetlige integrerte løsninger for å møte skjerpede krav og økende utfordringer på samfunnssikkerhetsområdet. I mange tilfeller handler det om å utnytte eksisterende teknologi på nye måter, andre ganger er det nødvendig å utvikle nye løsninger. For å ta frem gode løsninger er det imidlertid avgjørende at det er en tett dialog mellom de offentlige aktører, som har ansvar for å utarbeide kravene til løsningene, de utøvende etatene og aktuelle industri- og FoU-miljøer.

Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å etablere en strukturert dialog med relevante myndigheter på dette området. Det skyldes i første rekke at området er fragmentert og lite koordinert ift styring, budsjetter, anskaffelser m.m. FSi har til hensikt å bygge relasjoner og nettverk mellom offentlige aktører og bedrifter.

Materiell for politi og beredskapsetatene

Medlemsbedrifter i FSi har kompetanse og produkter fra forsvarssektoren som også kan anvendes av Politiet og beredskapsetatene. I flere tilfeller er produktene og løsningene et resultat av forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsindustrien. FSi ser fram mot et tilsvarende samarbeid med Politi og beredskapsetatene.

Eksempler på produktkategorier:

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as