Forsvarsindustridag i Tokyo

 • 4. sep 2024Kl. 10:00–17:00
 • Hotel New Otani
 • FSi-medlem: Kr. 5000,- Ikke FSi-medlem: Kr. 8.500,-
 • Påmeldingsfrist 16. august 2024

Bli bedre kjent med det japanske forsvarsmarkedet og benytt muligheten til å presentere virksomheten for beslutningstagere og brukerrepresentanter i det japanske forsvaret. Møt representanter fra japansk industri og handelshus.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker Japan primo september.  I denne forbindelse arrangerer FSi, i samarbeid med FD, ambassaden i Tokyo og Innovasjon Norge en norsk forsvarsindustridag på Hotel New Otani  4. september 2024.

Formålet med arrangementet er å skape oppmerksomhet om hva norsk forsvarsindustri kan bidra med til de japanske selvforvarsstyrkene og formidle informasjon om norsk forsvarsindustri som en pålitelig samarbeidspartner som kan levere «state-of-the-art» kosteffektive løsninger i samarbeid med japansk industri.

Japan står foran store investeringer i forsvaret. Den oppdaterte japanske forsvarsstrategien fra 2023 sår fast at tettere samarbeid med "like-minded Countries" er en av tre pilarer strategien hviler på.   Japan legger opp til å styrke samarbeidet med så mange nasjoner som mulig.  At Norge er en nasjon Japan ønsker å styrke samarbeidet med ble tydelig kommunisert da statsministeren besøkte Japan i  desember i fjor.

 • Japan legger særlig vekt på å styrke og videreutvikle militære kapasiteter på disse områdene:
 • Langtrekkende presisjonsstyrte våpen
 • Kommando-, kontroll- og etterretningskapasiteter
 • Integrerte luft- og missilforsvarskapabiliteter
 • Styrke kapasiteten innenfor for sjø- og lufttransport
 • Ubemannede systemer
 • Evne til å understøtte materiell og systemer inkl. oppbygging av beredskapslagre for materiell og forsyninger
 • Mulitdomeneoperasjoner
 • Evnen til motangrep

Flere medlemsbedrifter er allerede etablert i det japanske markedet og leverer bl.a. missiler, overvåkningssystemer, nano-droner m.m.  Dette er et godt utgangspunkt for å utvide og styrke samarbeidet med Japan og japansk industri på forsvarsmateriellområdet.

Arrangementet i september legger opp til presentasjoner av bl.a. Japan´s sikkerhetsutfordringer, utviklingen av forsvaret og kommende anskaffelser.  Det vil bli mulighet for bedriftene som deltar til å holde presentasjoner i plenum og det planlegges med nettverksaktiviteter som en del av programmet.

Program er under utarbeidelse og vil bli publisert om kort tid.

Lenke til påmelding finnes øverst på denne siden.

 

 

 

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: