FSi leverandørseminar

  • 22. sep 2021Kl. 09:00–23:00

FSis årlige leverandørseminar planlegges gjennomført på Akershus Festning onsdag 22 september.

NFM Group er sponsor av FSi leverandørseminar og messe 2021

Utstillingen er fulltegnet. 

 

Leverandørseminar og FSi-messe Akershus festning
22-23 september 2021

 

PROGRAM, versjon 21 september

 

Tirsdag 21 september

 

Rigging fra kl 12:00 NB informasjon om sjåfør og bil må være fylt ut i registreringsskjema for å komme inn på området for å losse bil.  Biler må ikke stilles foran minnesmerkene, eller museumsplassen.  Parkering utenfor Akershus.  Utstillingsplasser utendørs holdes innenfor anvist plass.

Fra kl 1800 – Uformell sammenkomst på Cafe Skansen.  

 

Vi minner om smitteverntiltak – hold 1 m avstand under utstillingen og følg tilrettelegging som er gjort for bevertning.

 

Onsdag 22 september - Leverandørseminar for FSi medlemsbedrifter

 Tid

Tema

Merknad

0830 - 0900

Registrering og siste mulighet for klargjøring av bedriftsutstillinger

 

0900                         

Utstillingen åpner
(Åpningsseremoni i vestibylen utgår i år som et smitteverntiltak)

 

1000 - 1005

Åpning av FSi

Torbjørn Svensgård, adm dir, FSi

1005 – 1135

Presentasjoner fra kategori 1 bedriftene: med vekt på behov for tjenester, produkter og teknologi i pågående og planlagte prosjekter, og kategori 1 bedriftenes refleksjoner omkring ny forsvarsindustriell strategi om samarbeid mellom bedrifter og brukermiljø om innovasjon og teknologiutvikling. 

1005 - 1025 NFM, sponsor 2021

1025 - 1050 KDA

1055 - 1115 Nammo

1115 - 1140 Thales Norway

 

Artilleriloftet

1140 - 1155

 


1155 – 1220

 

1220

Orientering fra FSis SMB utvalg, bl a om arbeidet med forsvarsindustriell strategi

 

Samtale med presentørene/spørsmål fra salen


Lunsj
hentes fra buffet i Kanonhallen. Sittemuligheter på Artilleriloftet.

 

1240 – 1255

1300 – 1900

Presentasjon fra nasjonalt kontaktutvalg for EDF

Hurtigmøter, Artilleriloftet.

Hurtigmøter (15 min varighet 5 min pause mellom) mellom SMB og NFM Group, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), Nammo, Thales Norway.

Hurtigmøte med nasjonalt kontaktpunkt for EDF.

 

Registrering via utsendt registreringsskjema

1930 - 2000

Apéritif tas med fra Kanonhallen og nytes sittende ved bordene på Artilleriloftet. Påmeldte deltakere

 

2000 - 2300

Felles middag på Artilleriloftet for påmeldte deltakere

  

 

Torsdag 23 september - FSi-messe – åpen for inviterte gjester

 

Tid

Tema

Merknad

0900 - 1500

Fanehallen – Åpen utstilling for inviterte gjester fra Forsvarsdepartementet, Forsvaret, utenlandske forsvarsattacheer, leverandører med gjenkjøpsforpliktelser, m. fl.
Gjensidige stand-besøk, diskusjoner og relasjonsbygging

 

 

 1030 - 1100

           
 


1100 – 1130

    

 

FoU.  Orientering om FDs FoU programmer for teknologiutvikling i forsvarssektoren. Siste års tildelinger.Orientering fra MIME programmet, Forsvarets taktiske kommunikasjonsløsninger. 


Arne Omdahl, rådgiver FD

 

Morten Gjellerud, Programdirektør, FMA

1200 – 1300

1230 - 1500

Enkel lunsj i Fanehallen

Møter/stand-besøk mellom medlemsbedrifter og besøkende utenlandske bedrifter og øvrige gjester.

 

1500 -

Nedrigging av utstilling

 

 

 

Deltakerpåmelding KUN for FSi medlemsbedrifter: https://events.provisoevent.no/nho/events/FSiLeverandorseminarogFSimesse2021deltakerpaameldingforFSimedlemmer/register

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: