NIFRO/FSi seminar: Norske romkapasiteter - av økende strategisk betydning for Forsvaret og sivile myndigheter, og et springbrett for vekst i norsk næringsliv

Sted: Næringslivets hus, NHO, Middelthunsgate 27, Majorstuen, OsloTid: 05. februar 2020 09:00 - 15:25

Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), organiserer et romseminar onsdag 5 februar 2020. Målet med seminaret er å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter kan utnyttes av Forsvaret og sivile myndigheter og være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv. Programutkast ligger nedenfor. NB, pga av stor interesse er arrangementet flyttet til NHOs møtesenter, Middelthunsgate 27, Majorstua.

Påmelding til arrangementet gjøres her:

https://events.provisoevent.no/nho/events/Norskeromkapasiteter/register

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) og Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) organiserer et seminar om norske romkapasiteter onsdag 5 februar 2020. Målet med seminaret er å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter kan utnyttes av Forsvaret og sivile myndigheter, og samtidig være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv.

Regjeringen har nylig lagt frem en ny Stortingsmelding for romvirksomhet. Dette markere startskuddet for en ny strategisk periode i norsk rompolitikk. Andre nasjonale strategier og planer som Nasjonal Transportplan og Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021 - 2024) belyser i økene grad utnyttelsen av rominfrastruktur og behovet for nasjonale kapasiteter. Det synes derfor å være et nyttig tidspunkt å diskutere hvordan norske offentlige og private aktører bør arbeide fremover for å sikre en god norsk rompolitikk.

Verden går nå inn i en ny romalder, hvor teknologisk utvikling gjør det stadig enklere å bygge og å sende opp bedre, billigere og flere satellitter. Dette gir en rekke avhengigheter, muligheter og utfordringer på tvers av sektorer. Norsk romvirksomhet har tradisjonelt vært fokusert på de europeiske romprogrammene fordi det har vært mest kostnadseffektivt da rominfrastruktur til nå har vært særdeles kostbart. Utviklingen innen mikroteknologi har skapt en ny romalder hvor flere og flere land utvikler nasjonale satellittsystemer for å dekke sine spesielle brukerbehov, behov for kontroll og forutsigbarhet og for å inngå strategisk samarbeid bi-lateralt.

Et proaktivt engasjement til utviklingen og en kombinert internasjonal og nasjonal satsing vil derfor være vegen å gå for Norge. Det vil sikre egenkapasitet og tilgang til kritiske tjenester for stat- og samfunnssikkerhet, fremme norsk industri i en av verdens raskest voksende sektorer, sikre innovasjon og teknologisk utvikling som muliggjør vekst i andre sektorer, og data nødvendige for et digitalt, grønt og blått skifte.

FSi og NIFRO inviterer industri og myndigheter til et seminar for å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter også kan være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv, hvilke kommersielle muligheter norsk industri ser i en satsing på å bygge opp nasjonale kapasiteter, og hvordan man bør jobbe sammen på tvers av myndigheter og industri for å legge til rette for en strategisk satsing som både møter myndighetenes behov og fremmer norsk industri.

PROGRAM

Norske romkapasiteter: Av økende strategisk betydning for forsvaret og sivile myndigheter, og et springbrett til vekst for norsk næringsliv.

/share/mime/pdf.gifNIFRO FSi seminar - norske romkapasiteter - program
(norske-romkapasiteter-program.pdf, 878kB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as