NIFRO/FSi seminar: Norske romkapasiteter - av økende strategisk betydning for Forsvaret og sivile myndigheter, og et springbrett for vekst i norsk næringsliv

Sted: Næringslivets hus, NHO, Middelthunsgate 27, Majorstuen, OsloTid: 05. februar 2020 09:00 - 15:25

Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), organiserer et romseminar onsdag 5 februar 2020. Målet med seminaret er å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter kan utnyttes av Forsvaret og sivile myndigheter og være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv. Programutkast ligger nedenfor. NB, pga av stor interesse er arrangementet flyttet til NHOs møtesenter, Middelthunsgate 27, Majorstua.

Påmelding til arrangementet gjøres her:

https://events.provisoevent.no/nho/events/Norskeromkapasiteter/register

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) og Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) organiserer et seminar om norske romkapasiteter onsdag 5 februar 2020. Målet med seminaret er å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter kan utnyttes av Forsvaret og sivile myndigheter, og samtidig være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv.

Regjeringen har nylig lagt frem en ny Stortingsmelding for romvirksomhet. Dette markere startskuddet for en ny strategisk periode i norsk rompolitikk. Andre nasjonale strategier og planer som Nasjonal Transportplan og Ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021 - 2024) belyser i økene grad utnyttelsen av rominfrastruktur og behovet for nasjonale kapasiteter. Det synes derfor å være et nyttig tidspunkt å diskutere hvordan norske offentlige og private aktører bør arbeide fremover for å sikre en god norsk rompolitikk.

Verden går nå inn i en ny romalder, hvor teknologisk utvikling gjør det stadig enklere å bygge og å sende opp bedre, billigere og flere satellitter. Dette gir en rekke avhengigheter, muligheter og utfordringer på tvers av sektorer. Norsk romvirksomhet har tradisjonelt vært fokusert på de europeiske romprogrammene fordi det har vært mest kostnadseffektivt da rominfrastruktur til nå har vært særdeles kostbart. Utviklingen innen mikroteknologi har skapt en ny romalder hvor flere og flere land utvikler nasjonale satellittsystemer for å dekke sine spesielle brukerbehov, behov for kontroll og forutsigbarhet og for å inngå strategisk samarbeid bi-lateralt.

Et proaktivt engasjement til utviklingen og en kombinert internasjonal og nasjonal satsing vil derfor være vegen å gå for Norge. Det vil sikre egenkapasitet og tilgang til kritiske tjenester for stat- og samfunnssikkerhet, fremme norsk industri i en av verdens raskest voksende sektorer, sikre innovasjon og teknologisk utvikling som muliggjør vekst i andre sektorer, og data nødvendige for et digitalt, grønt og blått skifte.

FSi og NIFRO inviterer industri og myndigheter til et seminar for å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter også kan være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv, hvilke kommersielle muligheter norsk industri ser i en satsing på å bygge opp nasjonale kapasiteter, og hvordan man bør jobbe sammen på tvers av myndigheter og industri for å legge til rette for en strategisk satsing som både møter myndighetenes behov og fremmer norsk industri.

PROGRAM - UTKAST

Norske romkapasiteter: Av økende strategisk betydning for forsvaret og sivile myndigheter, og et springbrett til vekst for norsk næringsliv.

09:00

Velkommen

NIFRO og FSi

Bredere perspektiv: Utvikling og behov

09:05

Norske næringsinteresser i rommet


Geir Inge Sivertsen, statssekretær, NFD

09.15

Romvirksomhet og internasjonale samarbeid


Marianne Hagen, statssekretær, DU

09:25

Utviklingstrekk globalt - muligheter og utfordringer knyttet til rommet

Christian Hauglie-Hanssen, Administrerende direktør, Norsk Romsenter

09.55

Forsvarspolitisk perspektiv på nasjonal romvirksomhet - drivere for utvikling av situasjonsforståelse, kontroll og handlefrihet gjennom sivilt- militært romsamarbeid

Generalmajor Odd-Harald Hagen, Forsvarsdepartementet

10:20

En ny romalder - behovet for nye nasjonale teknologiprogrammer og virkemidler

Mari Eldholm, Daglig leder, NIFRO

10.30

Pause

Hva kan vi lære av forsvarssektoren?

10.50

Hvordan har forsvarsindustrien utviklet seg i samarbeid med forsvarssektoren


Torbjørn Svensgård, Administrerende direktør, FSi

11.10

FOU samarbeid i forsvarssektoren

Trygve Sparr, Forskningssjef, FFI

Hvordan kan utviklingen av nasjonale romkapasiteter også være et springbrett til internasjonal vekst for norsk industri?

11.30

Utviklingen av nasjonale romkapasiteter som et springbrett for kommersiell vekst


Eirik Lie, President, Kongsberg Defence and Aerospace

11.45

Nasjonale program og internasjonalt samarbeid som verktøy for vekst

Morten Brandtzæg, CEO, Nammo

12.00

Oppskytninger av småsatelitter fra Andøya: nytteverdi og muligheter for industri

Odd Roger Enoksen, CEO, Andøya Space Centre

12.15

Lunsj

13.00

Teknologileveranser til norske satellitter

Gard Ueland, President, Kongsberg Seatex

13.15

Romkapasiteter for viktige nasjonale samfunnsbehov

Jostein Rønneberg, CEO, Space Norway

13.30

Nasjonale tjenester som grunnlag for kommersielle muligheter internasjonalt

Jan Petter Pedersen,

Senior Vice President, Strategy and Relations, KSAT

13.45

Videreutvikling av nasjonale romkapasiteter på Telenors satellitter - i dag og i fremtiden

Peter Olsen, Director Satellite & Business Development, Telenor Satellite

14.00

Pause

«Newspace in Norway»

14.20

Kryptoteknologi på mikrosatellitter

Truls Andersen, CEO, Eidel

14.35

Smarte satellitter gir smarte tjenester

Kenneth Hauglund, Managing Director, S&T

Veien videre mot dual-use nasjonale romkapasiteter

14.55

Panel: Veien videre mot dual-use nasjonale romkapasiteter? Moderert av Onno Verberne,

President NIFRO

Truls Andersen, Eidel

X, Kongsberg Defence and Aerospace (TBC)

Peter Olsen, Telenor Satellites

Christian Hauglie-Hanssen, Norsk Romsenter

15.25

Slutt
Norske romkapasiteter: Av økende strategisk betydning for Forsvaret og sivile myndigheter, og et springbrett til vekst for norsk næringsliv09:00VelkommenNIFRO og FSi Bredere perspektiv: Utvikling og behov09:05Norske næringsinteresser i rommetGeir Inge Sivertsen, statssekretær, NFD09.15Romvirksomhet og internasjonale samarbeidMarianne Hagen, statssekretær, UD09:25Utviklingstrekk globalt - muligheter og utfordringer knyttet til rommetChristian Hauglie-Hanssen, Administrerende direktør, Norsk Romsenter09.55Forsvarspolitisk perspektiv på nasjonal romvirksomhet - drivere for utvikling av situasjonsforståelse, kontroll og handlefrihet gjennom sivilt- militært romsamarbeidGeneralmajor Odd-Harald Hagen, Forsvarsdepartementet10:20En ny romalder - behovet for nye nasjonale teknologiprogrammer og virkemidlerMari Eldholm, Daglig leder, NIFRO10.30PauseHva kan vi lære av forsvarssektoren?10.50Hvordan har forsvarsindustrien utviklet seg i samarbeid med forsvarssektorenTorbjørn Svensgård, Administrerende direktør, FSi11.10FOU samarbeid i forsvarssektorenTrygve Sparr, Forskningssjef, FFI Hvordan kan utviklingen av nasjonale romkapasiteter også være et springbrett til internasjonal vekst for norsk industri?11.30Utviklingen av nasjonale romkapasiteter som et springbrett for kommersiell vekstEirik Lie, President, Kongsberg Defence and Aerospace11.45Nasjonale program og internasjonalt samarbeid som verktøy for vekstMorten Brandtzæg, CEO, Nammo12.00Oppskytninger av småsatelitter fra Andøya: nytteverdi og muligheter for industriOdd Roger Enoksen, CEO, Andøya Space Centre12.15Lunsj13.00Teknologileveranser til norske satellitterGard Ueland, President, Kongsberg Seatex13.15Romkapasiteter for viktige nasjonale samfunnsbehovJostein Rønneberg, CEO, Space Norway13.30Nasjonale tjenester som grunnlag for kommersielle muligheter internasjonaltJan Petter Pedersen,Senior Vice President, Strategy and Relations, KSAT13.45Videreutvikling av nasjonale romkapasiteter på Telenors satellitter - i dag og i fremtidenPeter Olsen, Director Satellite & Business Development, Telenor Satellites14.00Pause«Newspace in Norway»14.20Krytoteknologi på mikrosatellitterTruls Andersen, CEO, Eidel14.35Smarte satellitter gir smarte tjenesterKenneth Hauglund, Managing Director, S&T Veien videre mot dual-use nasjonale romkapasiteter 14.55 Panel: Veien videre mot dual-use nasjonale romkapasiteter? Moderert av Onno Verberne, President NIFRO Truls Andersen, Eidel X, Kongsberg Defence and Aerospace (TBC) Peter Olsen, Telenor Satellites Christian Hauglie-Hanssen, Norsk Romsenter 15.25 Slutt

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as