UAV-seminar

Sted: FSi/NHO Middelthunsgt. 27, MajorstuenTid: 23. oktober 2019
Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

Forsvaret og andre statlige etater vil i kommende år ta i bruk droner til stadig flere oppgaver. Norsk UAV- bransje bør bli en betydelig leverandør av disse systemene.

FFI/ ICE worx i samarbeid med FSi inviterer til seminar for å diskutere fremtidige UAS-relaterte anskaffelser, behov og muligheter i norsk kontekst, med fokus på plattformer til taktisk og stridsteknisk bruk. Målgruppen for seminaret er bedrifter med verdiskaping i Norge og egne teknologiske løsninger og kompetanse relevant for forsvarssektoren, samt representanter for sektoren.

I Perspektivplan materiell, PPM, og i Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren, FAF 2019-2026, ligger det planer og betydelige midler for investeringer i fremtidens Forsvar, og flere av disse planlagte investeringene inkluderer potensielt luftbårne, ubemannede systemer som skal operere i norske forhold og løse oppdrag av varierende karakter.

Dette gjelder blant annet investeringer i Prosjektet «Taktisk UAV», som omhandler fremtidig anskaffelse av taktisk UAV til Hæren, og potensielt investeringer innen Program MIME, der Forsvarets stasjonære og mobile kommunikasjonsinfrastruktur skal styrkes og oppgraderes i perioden fremover gjennom flere prosjekter, der et mulig element omhandler eleverte nettverks-relèer for forbedret kommunikasjon.

Fremtidige løsninger kan ha mulige samsvarende spesifikasjoner og ønskede parametere. Viktige parametere kan være:

- Bedre værrobusthet og oppetid vs eksisterende produkter

- GPS uavhengig navigasjon

- Autonomi - planlegging/gjennomføring oppdrag/utnyttelse sensordata

- Lavt operatørbehov

- Høy grad av automatisering i forbindelse med launch/recovery

- Launch/recovery i kupert terreng og offshore

- Sikker kommunikasjon med god datarate

- 24-7 operasjonalitet for system

- Chain of trust

- Inkrementelle utviklingsmuligheter

- Kostnadseffektivitet i anskaffelse og drift

På seminaret vil det bli diskutert aspekter rundt fremtidige UAS behov fra Forvarets side, FFI vil presentere relevant teknologi og industri vil kunne presentere seg og tanker relevant til fremtidig UAS for Norge.

Påmelding: NB, Det er stor interesse for seminaret og vi har nådd kapasitetsgrensen, og nye registreringer settes på venteliste.

https://events.provisoevent.no/nho/events/UAVseminar/register

Agendautkast, gjenstand for endringer.

Agenda: (Utkast)

Tid:

Hvem

Hva

0900-0910

FFI/FSi

Velkommen

0910-11.30 Før lunsj -FD/FFI/Forsvaret/FMA informerer

0910-0915

FD

Fremtidige anskaffelser i Forsvarets perspektiv

0915-0930

FFI

ICEworx - UAS - Innovasjon og utvikling

0930-0950

Forsvaret

Taktisk UAV i rammen av sensor nettverk

0950-1010

Forsvaret

Dagens kommunikasjonssystemer og utfordringer

1010-1030

Kaffepause

1030-1050

FFI

Hva skjer på FFI innen ubemannede systemer?

1050-1110

FFI

UAV i lys av kommunikasjon/MIME

1110-1130

FMA

FMA perspektiv UAV Anskaffelser

1130-1230

Lunsjpause

12.30-14.00 - Industrien har ordet

1230-1245

Maritime Robotics

Norsk UAV samarbeid

1245-1300

Teleplan

Eleverte sensorer og funksjonalitet i NORBMS

1300-1315

KDA

UAS systems in a C4I context

1315-1330

Alva

Nye motorer for UAV

1330-1345

Kaffepause

1345-1400

Radionor

Kommunikasjonsløsninger til UAV

1400-1415

Ubiq

Isingsproblematikk og D-ICE avisingssystem

1415-1430

Robot Aviation

SkyRobot - Kompetent kombinerad Sensor & Kommunikasjonsplattform''

14.30-15.00 - Diskusjon - veien videre

1430-1500

FFI/

Industri/ Forsvaret

Diskusjon / innspill til veien videre?

Hvor står vi?

Hva nå?

Hvordan kan /bør Norge hevde seg innen feltet?

Avslutning


Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as