UAV seminar

Sted: FSi/NHO Middelthunsgt. 27, MajorstuenTid: 23. oktober 2019
Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

Forsvaret og andre statlige etater vil i kommende år ta i bruk droner til stadig flere oppgaver. Norsk UAV bransje bør bli en betydelig leverandør av disse systemene.

FFI/ ICE worx i samarbeid med FSi inviterer til seminar for å diskutere fremtidige UAS-relaterte anskaffelser og behov og muligheter i norsk kontekst, med fokus på plattformer til taktisk og stridsteknisk bruk.

I Perspektivplan materiell, PPM, og i Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren, FAF 2019-2026, ligger det planer og betydelige midler for investeringer i fremtidens Forsvar, og flere av disse planlagte investeringene inkluderer potensielt luftbårne, ubemannede systemer som skal operere i norske forhold og løse oppdrag av varierende karakter.

Dette gjelder blant annet investeringer i Prosjektet «Taktisk UAV», som omhandler fremtidig anskaffelse av taktisk UAV til Hæren, og potensielt investeringer innen Program MIME, der Forsvarets stasjonære og mobile kommunikasjonsinfrastruktur skal styrkes og oppgraderes i perioden fremover gjennom flere prosjekter, der et mulig element omhandler eleverte nettverks-relèer for forbedret kommunikasjon.

Fremtidige løsninger kan ha mulige samsvarende spesifikasjoner og ønskede parametere. Viktige parametere kan være:

- Bedre værrobusthet og oppetid vs eksisterende produkter

- GPS uavhengig navigasjon

- Autonomi - planlegging/gjennomføring oppdrag/utnyttelse sensordata

- Lavt operatørbehov

- Høy grad av automatisering i forbindelse med launch/recovery

- Launch/recovery i kupert terreng og offshore

- Sikker kommunikasjon med god datarate

- 24-7 operasjonalitet for system

- Chain of trust

- Inkrementelle utviklingsmuligheter

- Kostnadseffektivitet i anskaffelse og drift

På seminaret vil det bli diskutert aspekter rundt fremtidige UAS behov fra Forvarets side, FFI vil presentere relevant teknologi og industri vil kunne presentere seg og tanker relevant til fremtidig UAS for Norge. Industri som ønsker å presentere bes ta kontakt med peder.andersen@ffi.no

Agenda og mer informasjon legges ut i begynnelsen av oktober.

Påmelding kommer her:


Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as