FSi

Innhold

Norwegian Battlelab & Experimentation (NOBLE) inviterer til oppstartsseminar i Bodø tirsdag 1. september

Foto: forsvaret.no

Norwegian Battlelab & Experimentation (NOBLE) er en fellesavdeling underlagt Sjef Cyberforsvaret. NOBLE er en dedikert eksperimenterings- og utviklingsavdeling. Avdelingen gjennomfører nasjonale, flernasjonale, grenvise og fellesoperative CD&E-aktiviteter for Forsvaret.  Sjef NOBLE er SJ CYFORs nærmeste rådgiver innenfor fagområdet CD&E i Forsvaret.

NOBLE får fra august 2020 tilført nytt personell. Som et kompetansehevende tiltak ønsker NOBLE å invitere forsvarsindustrien til å bidra med oppdatert informasjon fra egen bedrift. 

Vi planlegger derfor et seminar med deltagelse fra utvalgte bedrifter.  NOBLE er særlig interessert i å få informasjon om ny teknologi som er under utvikling og som blir tilgjengelig i et kort/ mellomlangt perspektiv. Tema som NOBLE ønsker blir belyst er AI og maskinlæring, undervannssensorer/ teknologi samt teknologi innen kommunikasjon/ kommando og kontroll. Bedrifter må gjerne komme med innspill til tema.

Bedrifter som ønsker å foreslå produkter/teknologier som kan presenteres for NOBLE på dette arrangementet, melder sin interesse på nedenstående skjema.  Vi ber om at det lastes opp en beskrivelse av hver(t) teknologi/produkt på max. en A4-side.  Beskrivelsene vil bli oversendt til NOBLE som velger ut hvilke bedrifter som får anledning til å presentere sine teknologier/prdukter på seminaret.

Frist for å melde interesse for deltagelse er 10. august 2020.

Påmelding til arrangementet åpner når vi har oversikt over hvem NOBLE ønsker skal delta med presentasjoner.

Deltageravgift pr. deltager vil bli:

FSI medlem:                       Kr. 1490,- + mva.

Oppstartsmedlem i FSi:      Kr. 990,-   + mva.

Ikke FSi medlem                 Kr. 2490,- + mva

Meld din interesse for å delta:

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: