Programkonferanse Cyber/INI

  • 9. jun 2022Kl. 09.00–22.00

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

 

Påmelding til Programkonferanse INI 2022:

https://events.provisoevent.no/nho/events/ProgramkonferanseINI2022/register

 

Agenda 

Programkonferanse INI systemer

Holmen Fjordhotell, Asker

Torsdag 9. juni 2022

 

0830 – 0900

Registrering

FSi

0900 – 0915

Åpning av programkonferanse INI

TEMA: Strategisk samarbeid mellom forsvarssektoren og industrien

oberst David Westnes, FD og Torbjørn Svensgård, adm dir, FSi

0915 – 1030

Key note; Strategisk samarbeid – fra leverandør til partnere i lys av Forsvarets IKT strategi

 

Status for implementering av forsvarsindustriell strategi Meld. St 17.

 

Strategisk partnerskap i program
Mime 

 


Trond Nilsen, J6, FST

 

Christina Brouwers, FD VI 3

 

Leif Erik Jordan, FMA
Frank Stølan, KDA .

 

1030 – 1050 

Pause

 

1050 – 1115


Kommende IKT prosjekter (Mime)


Kristian Høegh Mysen Programsjef leveranser Mime 

 

1115 – 1140  Verdien av 5G, Edge Compute og SDx i taktiske og strategiske nett


Roger Nitter, Telenor

1140 – 1240

Lunsj

 


1240 – 1300


 

Taktisk trådløse kommunikasjonssystem i en tid med nye utfordringer, jammerobusthet

Atle Sægrov, Teknisk sjef, Radionor

1300 – 1330

Involvering av sluttbruker i utviklingsprosjekter


Aleksander Berg, Thales og Stine-Mari Gabrielsen, Luftforsvaret/131 luftving

1330 – 1345


Forsvarets behov for nasjonale romkapasiteter

Forsvaret

1345 – 1400

ESA programmerKjetil B. Michaelsen, sektoransvarlig forsvar, Norsk romsenter

1400 – 1415

Pause
1415 - 1430


Voksende norsk romindustri – fra akademia til løsning

 Elizabeth F. Prentice, Space systems, Eidel

1430 – 1445Hvordan kan Forsvaret nyttiggjøre seg den eksplosive veksten i tilgjengelige satellittdata?


Thomas Leira, Co-founder & CEO, Vake

1445 –1500 

Kongsberg gruppen investerer i overvåkningssatellitter

Eystein Sedberg, KDA

1500 – 1540
Lynpresentasjoner - norsk industri

  • inntil to minutter til å presentere egen virksomhet og produkter, blant annet som forberedelse til speed-dating.

FSi

1540 – 1600

Pause og forberedelser til hurtigmøter

 

1600 – 1830

Hurtigmøter:

Mime (FMA og KDA) + 

øvrige IKT prosjekter 

Romkapasiteter

Forsvarsdepartementets EDF kontakt

 

1900

Aperitiff, mingling og middag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: