Programkonferanse INI 2023

  • 31. mai 2023Kl. 09.00–22.00

FD og FSi samarbeider om å arrangere Programkonferanse INI 31 mai 2023

Program MIME (taktisk informasjonsinfrastruktur) annonserte under INFO/ERFA 2023 at det planlegges med industridager til høsten. Samtidig har Forsvaret valgt å benyttet en strategisk partnerskapsmodell med KDA som strategisk partner.  KDA vil ha et ansvar for tjeneste- og systemintegrasjon, som også inkluderer programstøtte og arkitektur. Partnerskapsavtalen skal bidra til å oppnå målene i Stortingsmelding 17 om å styrke nasjonal forsvarsindustri, samt styrke små- og mellomstore bedrifter, også de som tradisjonelt sett ikke er en del av forsvarsindustrien.

Program MAST (militær anvendelse av skytjenester) besluttet i vinter å avlyse den konkurransepregede dialogen, men i MAST programmet er man tydelige på at det er et stort behov for å samarbeid med og knyttet til seg kompetanse fra bedriftene, og at ambisjonene er raskt å komme ut i markedet med forespørsler. 

Påmelding: https://events.provisoevent.no/nho/events/programkonferanse-ini-2023/register

 

Hotellrom: Kan bestilles for egen regning til NOK 1550,- av den enkelte på booking@holmenfjordhotell.no.  Oppgi deltakelse på Programkonferanse INI. 

 

Programukast pr 22 mai  

 

Programkonferanse INI systemer

Holmen Fjordhotell, Asker

Onsdag 31.mai 2023

08:30 – 09:00

Registrering

FSi

09:00 – 09:10

Åpning av programkonferanse INI

Victoria Lossius Allum, avd.dir. FD Torbjørn Svensgård, adm. dir, FSi

09:10 – 09:40

IKT messige konsekvenser av Forsvarskommisjonen, Forsvarsanalysen og NSM Sikkerhetsfaglig råd

Fra Forsvarskommisjonen

 

Fra Forsvarsanalysen:

FFI har identifisert vesentlige forsinkelser i IKT-investeringer, og  pekt på at det er behov for tydeligere roller og ansvar i IKT-virksomheten og at skreddersøm gjør modernisering av IKT vanskelig.  Flere utviklingsprosjekter, færre hyllevareprosjekter.  Å lage gode løsninger for Forsvaret handler i større grad om å sette sammen teknologier på riktig måte enn å velge enkeltteknologier.

 

 

 

Nina Borgen, sekretariatsleder, Forsvarskommisjonen

 

 

Jan Erik Voldhaug, forskningssjef, FFI

09:40 – 10:00

Overordnet INI orientering, og øvrige IKT prosjekter

Brigader Trond Nilsen, FST J6

10:00 – 10:05

MAST status

FMA

10:05 – 10:30

MIME orientering

FMA/KDA

10:30 – 10:50 

PAUSE

 

 

10:50 – 11:05

Fra Sikkerhetsfaglig råd:

NSM mener det er behov for å øke den digitale motstandskraften for å bedre den nasjonale evnen til å avdekke, forhindre og håndtere cyberoperasjoner. NSM har utredet konsept for nasjonale skytjenester. Konseptet kombinerer en lukket statlig skyløsning for beskyttelsesverdige data og systemer som må sikres med høy grad av nasjonal kontroll, og en lukket kommersiell sky for beskyttelsesverdige data og systemer som må sikres med middels grad av nasjonal kontroll.

 

Jan Ø. Berglund, SFR prosjektledelse, NSM

11:05 – 11:30  

Etablering av skyløsning for sikring av vital informasjon - Eksempel fra Ukraina

Liam Maxwell, Director, Government Transformation, Amazon Web Services

11:30 – 11:45

Hvordan EDF prioriterer og støtter teknologiutvikling innenfor IKT/Cyber

Erlend Hoff, fagdirektør, FD

11:45 – 12:00

Prosjekteksempel fra EDF

Henrik Galtung, Jotne

12:00 – 13:00

Lunsj

 

 

13:00 – 14:30

Faglige tema

 

13:00 – 13:45 

 

 

 

Kunstig intelligens, KI

 

 

Behov for en KI-strategi i forsvarssektoren

 

 

Erfaringer med bruk av KI

 

 

 

Generativ AI basert på store språkmodeller vil påvirke mange teknologiområder som Cybersikkerhet, talegjenkjenning, automatisering, maskinlæring, og kunstig intelligens.  Hvilke forsvarsmessige konsekvenser kan det innebære?

 

 

 

Mathias Haugen Maske, FD

 

 

Ingebjørg Kåsen, FFI. 

 

 

 Lars Nordbryhn, Partner Technical Specialist, IBM

 

13:45 – 14:00

Datamaskiner i ammunisjon

Christian Johnsen, Director Fuze and Warhead. NAMMO

14:00 – 14:40

Hvordan ser Forsvaret for seg bruk av 5G i en militær kontekst?

1.         Manøver i felt med 5G

2.         Telenor i troppeprøver

3.         Telia i tropperprøverFagsjef SB
v/Lars Eirik Aas

Jan-Petter Torgersrud, Telenor

Henning Huuse, Telia

14:40 – 15:20

Lynpresentasjoner - norsk industri

inntil to minutter til å presentere egen virksomhet og produkter, blant annet som forberedelse til hurtigmøter.

Ihht utsendt plan for lynpresentasjoner

15:30 – 18:00

Hurtigmøter ihht gruppeinndeling:

  • Kommunikasjon både strategisk og taktisk
  • Plattform og tilhørende teknologier/utstyr (ikke MAST)
  • Applikasjoner og brukerutstyr
  • Infosikkerhet og krypto
 

18:30

19:00

Aperitiff

Middag

 

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: