FSi

Innhold

Programkonferanse landsystemer 2020

  • 11. nov 2020Kl. 12:00–14:30
  • Digital programkonferanse

FD og FSi planlegger å gjennomføre programkonferanse landsystemer 2020 på digital plattform.

2. bataljon i Brigade Nord gjennom fører angrep og trener på strid i bebygd område på Rena. Fotograf: Preben Aursand/Forsvaret

Hurtigmøtene gjennomføres som nettmøter i perioden etter 11. november. 

.

Agendautkast

Programkonferanse landsystemer 2020

Digital konferanse

Onsdag 11. november 2020

Utkast 

 

Tid

Emne

Ansvar/foredragsholder

 

 

 

1200 – 1205

Åpning

Odin Standal, avd dir FD

Tom Ivar Stie, FSi

1205 -

1230

FMA/Landkapasiteter/felleskapasiteter – prosjektplaner, bl a stridsvogn

Oberst, Arild Norstad, FMA Landkapasiteter/felleskapasiteter

1230 -1250

Program MIME – status

Morten Gjellerud, avdelingsdirektør, Program MIME, FMA IKT Kapasiteter

1250 - 1310

Ubemannet tårn til USA  

Martin Rold Hansen, KDA

1310 - 1330

Industrisamarbeid - Inngåelse av industrisamarbeidsavtaler – Hvordan komme i kontakt med FMA for innspill mv

Ylva Fredriksen, kontorsjef, FMA

1330 -

1350

Suksesshistorie - Utvikling av taktisk kommunikasjonsnode

Mikkel Helweg, DataRespons

1350 -

1410

Orientering om HV 2030 Oberst Asbjørn Lysgård, HV

1410 - 1430

 

 

 

Spørsmålsrunde, avslutning

 

 

 

FD/FSi

 

Digitale hurtigmøter planlegges gjennomført 26 november.

Ihht egen plan og utsendelse.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: