Teknologidager hos Cyberforsvaret

  • 24. mai 2022til 25. mai 2022

Cyberforsvaret og FSi planlegger å gjennomføre Teknologidager på Jørstadmoen 24 og 25 mai.  Programmet vil bestå av en utstilling, en faglig og en sosial del. Programskisse som er gjenstand for endring:

Tirsdag 24 mai

 

 

08:30 – 11:30

11:00 – 11:30

11:45 – 12:30

Rigging av utstilling

Registrering

Lunsj i messa

 

12:30 – 12:45

Åpning/velkommen

Cyberforsvaret/FSi

12:45 – 13:30

Statuspresentasjon Cyberforsvaret, Observasjoner fra Ukraina, Hva betyr krigen for Norges forsvar?

Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret

 

13:30 - 17:00          

 

 

 

17:00 – 18:00

           

Utstilling

Ca 150 elever fordelt i tre tidsrom
Ca 30 fra Forsvaret for øvrig

(Bevertning fra ca 1400)

 
Utstilling avsluttes og utstilling tas ned. 

 

18:00 – 19:00

Aperitiff

 

19:00 – 21:00

Middag/Tapas i Messa

Brig. Halvor Johansen, sjef Cyberforsvarets operasjonssenter

21:00 – 23:00

Baråpning

 

23:00

Buss til Scandic Victoria Hotell i Lillehammer

 

Onsdag 25 mai

Faglig temadag

Oblt Gaute Olstad,  Våpenskolen, vert

08:00 

Bussavgang fra Scandic Victoria til Jørstadmoen

 

08:15

 

Registrering av nye deltakere

Deltakere fra avgangskullet på Cyberingeniørskolen ca 40.

 

08:30 – 11:45

Faglige presentasjoner

 

08:30 – 08:55

 

Edge Computing 5G:

 

Jan Petter Torgersrud
Ambassadør Sikkerhet i Telenor Bedrift, 
Roger Nitter
Teknisk nettverksarkitekt i Telenor Bedrift

 

Thales, FFI

08:55 – 09:20

 

5G Taktisk kommunikasjon, sikkerhetsaspekter:

 

Thales

09:20 – 09:45

 

 

En praktisk løsning knyttet opp mot strategisk nivå kommunikasjon/JISR, inkl NATO allierte for HV (WaSOS),

 

Johan Værnø, Teknologi og løsningsarkitekt, IBM

09:45 – 10:05

Kaffepause

 

10:05 – 10:30

 

Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance (JISR). P8156 erfaringer og veien mot P8181

 

KDA

10:30 – 10:55

 

Utvikling av Thor Combat Net Radio

 

KDA

10:55 – 11:20

 


Hva former utdannelsen framover i Cyberforsvaret?

 

Oblt Jan Erik Nordvik, Cyberforsvarets våpenskole

11:20 – 11:40

Spørsmål/diskusjon/Tanker om samarbeid Cyberforsvaret og næringslivet.

 

11:45-12:30

Lunsj

 

12:30 -14:30

Presentasjoner

 

12:30 - 12:50

Erfaringsbasert presentasjon om håndtering av cyber hendelser/operasjoner,

·        Deteksjon og "threat hunting:" hvordan finne indikatorer?

·        Varsling og håndtering: våre erfaringer med å håndtere hendelser og komme tilbake til en normal tilstand. Spenner fra organiserte kriminelle til statlig sponsede trusselaktører

·        Proaktivt sikkerhetsarbeid: hvordan øke grunnsikringen og redusere risiko

 

Mnemonic:

12:50 -13:10

 

 

Taktisk kommunikasjon - Sivilt når man kan, Militært når man må

 

 

Mikkel Helweg, Business Development Manager, Data Respons

13:10 – 13:30

 

Anvendelse av kryptert lagring innen forsvars- og justissektor

 

Harald Lome, adm dir, Hiddn

13:30 – 13:50

Sikkerhetsovervåking i skyinfrastruktur,

a.       Hvordan bruke DevOps-prinsipper for å sette opp og drifte sikkerhetsovervåkningsløsninger.

b.      Hvordan utnytte ny teknologi for å kutte ned i manuelle driftsoppgaver og få mer tid til proaktivt sikkerhetsarbeid.

c.       Hvordan utnytte verktøyene i skyen til å automatisk håndtere og kategorisere hendelser.

d.      Så ser vi på hva vi har gjort og hvilke muligheter som finnes fremover.

 

Truls THORSTAD DAHLSVEEN, Security Architect @ Security Operations Center Scandinavia, Sopra Steria

13:50 – 14:10

 

Sikkerhet i autonome systemer og sikkerhet:

 

Thales

14:10 – 14:30

Spørsmål, diskusjon, avslutning

 

Påmelding og bestilling av utstilling gjøres her: https://events.provisoevent.no/nho/events/TeknologidagermedCyberforsvaret2022/register

Påmeldingsfrist 19 mai. 

 

Hotell

FSi har holdt av et antall rom på Scandic Hotell Victoria Lillehammer.  Disse kan bestilles og gjøres opp av den enkelte.  Pris for enkeltrom kr. 1054,-  Ved bestilling benyttes kode: BFOR240522. Frist for bestilling av hotell er forlenget til 15. mai, og siste frist for kansellering er 10. mai. 

 

Utstillere:

Bredengen AS

Data Respons Solutions

DNV

Hexatronic AS

Hiddn Technology AS

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Mildef AS

Mnemonic AS

Northcom AS

Obsima Technology AS

Radionor Communications AS

Rohde & Schwarz Norge AS

Teleplan Globe AS

Thales Norway AS

 

 

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: