Teknologidager med Hæren 2023

  • 23. aug 2023til 24. aug 2023

Hærens Våpenskole og FSi samarbeieder om å arrangere Teknologidager i Rena leir 23 - 24 august 2023. Rena leir er Hærens største leir i Sør-Norge og tilholdssted for viktige fag- og operative miljøer som bl a Hærens Våpenskole, Telemark Bataljon og Forsvarets spesialkommando.

Metronor demonstrerer på Teknologidagene 2021.

Programmet vil bestå av faglige presentasjoner, utstilling, demonstrasjojner i leir og evt skytefelt og et sosialt program.  Følg med her for mer informasjon, påmelding som deltaker og utstiller.   

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: