Australsk-norsk forsvarsindustriseminar i Adelaide

 • 6. sep 2024Kl. 09:00–18:00
 • FSi-medlem: Kr. 5000,- Ikke FSi-medlem: Kr. 8.500,-
 • Påmeldingsfrist 16. august 2024

Møt australsk industri og myndigheter i Adelaide 6. september. Bli oppdatert om Australias anskaffelsesplaner og ambisjoner for internasjonalt samarbeid.

I forbindelse med at forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøker Australia i september, arrangerer FSi, i samarbeid med Innovasjon Norge og Australian Industry and Defence Network (AIDN), et forsvarindustriseminar i Adelaide, 6. september 2024.

Australia er et viktig marked for norsk forsvarsindustri. Det har vært en betydelig vekst i eksporten de senere år og norsk forsvarsindustri er i ferd med å etablere seg permanent i Australia.  

Den australske regjeringen publiserte nylig en nasjonal forsvarsstrategi som bl.a innebærer at det skal investeres 330 milliarder AUD i forsvarskapabiliteter frem mot 2034:

 • En større og mer kapabel marine
 • Hæren skal optimaliseres for kystoperasjoner
 • Luftforsvaret skal styrkes kraftig og videreutvikles
 • Evnen til Cyberoperasjoner skal styrkes
 • De legges opp til en omfattende satsning på etablering av rombaserte kapasiteter

For å gjennomføre dette er det bl.a. planlagt:

 • Tilleggsfinansiering på 11,1 milliarder AUD frem til 2034 for å forsere leveringen av kampfartøyer og styrke Australias skipsbyggingsindustri.
 • 5,2-7,2 milliarder AUD til utvikling og kjøp av kapasiteter til undervannskrigføring, fremdriftsteknologi, AUV, sonarer
 • 16-21 milliarder AUD til presisjonsstyrte våpen og langtrekkende ild 
 • 1,9 milliarder AUD til bakkebasert luftvern og fjernstyrte våpenstasjoner
 • Rombaserte kapasiteter: 9-12 milliarder AUD
 • Cyberforsvar: 4,5 milliarder AUD til utvikling av defensive og offensive kapasiteter
 • Andre kapasiteter: Nano-UAV, soldatsystemer, medisinsk utstyr – flere hundre millioner AUD

Australia legger stor vekt på å styrke samarbeidet med andre nasjoner på forsvarsmateriell og -industriområdet for å gjennomføre planen.  Norge har allerede et godt samarbeid med Australia på dette feltet og de store investeringene som nå er på trappene skaper nye muligheter for å utvide og stryke dette samarbeidet.

Dette er bakgrunnen for at det er besluttet å opprette en stilling som forsvarsindustriråd i Australia i regi av FD og Innovasjon Norge. Stilingen opprettes for å støtte og tilrettelegge for samarbeid mellom norsk og australsk forsvarsindustri og for å øke eksporten av forsvarsmateriell fra Norge til Australia.

Arrangementet i Adelaide i september blir en god mulighet til å få innsikt i utviklingen av det australske forsvaret og kommende anskaffelser og til å møte representanter fra australske myndigheter og australsk industri.  Programmet, som er under utarbeidelse, vil bl.a. omfatte plenumspresentasjoner, business-to business møter og nettverksaktiviteter.

Arrangementet gjennomføre uken før den store forsvarsutstillingen Land Forces i Melbourne, slik at det blir god mulighet til å kunne kombinere disse to arrangementene

Programmet og sted for gjennomføring av arrangmentet i Adelaide publiseres om kort tid. Link til påmelding finnes øverst på denne siden

 

.

 

.

Motta siste nytt fra FSI

Motta siste nytt fra FSI

Avmeldingen er mottatt!

Din epost-adresse: