Aktuelt

Ny strategisk samarbeidsavtale med Forsvaret

Forsvarsmateriell 27. mai 2020: Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har signert en intensjonsavtale om strategisk samarbeid om programvare og løsninger for taktisk ledelse i Forsvaret.
Les mer


Forsvarsdepartementet trapper opp FOU-støtten

Øker støtten til FOU-prosjekter med over 60 prosent.
Les mer


Forsvarsministeren møtte forsvarsindustrien

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møtte forsvarsindustrien for å drøfte situasjonen i norsk forsvarsindustri som følge av Koronapandemien.
Les mer


FSi Generalforsamling gjennomført digitalt

Siden vi denne våren ikke har mulighet for å samles fysisk, ble Generalforsamlingen denne gangen avviklet over video.
Les mer


Koronakrisen

FSi jobber for medlemmene i en krevende tid.
Les mer


US DOD Rapid Reaction Technology Office "Solutions Meeting" 2020

Norske bedrifter inviteres til å presentere teknologi for det amerikanske Forsvaret. Søknadsfrist 30. april 2020.
Les mer


Forsvarsministeren inviterer forsvarsindustrien til møte om Koronakrisen

Forsvarsdepartementet har iverksatt tiltak, og vurderer fortløpende behovet for nye tiltak, for å støtte nasjonal forsvarsindustri.
Les mer


Reglement om utlån og utleie av materiell

Fra tid til annen er det aktuelt at forsvarsindustrien og andre låner eller leier materiell fra Forsvaret. Forsvarsmateriell har fastsatt reglement for dette.
Les mer


IKT-strategi for Forsvarssektoren

Ny IKT-strategi for Forsvarssektoren er publisert.
Les mer


Forsvarsindustrien i Norge 2018

Forsvarsindustrien omsatte for over 16 milliarder kroner i 2018.
Les mer


Nytt tilbud til norske bedrifter i Washington D.C.

Inkubatoren House of NADIC er åpnet.
Les mer


Høring om eksportkontroll på Stortinget.

Norsk Industri, Kongsberggruppen, NAMMO og FSi deltok på høring om eksport av forsvarsmateriell på Stortinget.
Les mer


Forsvarsindustrien er en viktig bidragsyter til kunnskapssamfunnet

Spin-off til sivil sektor og kompetanse i fokus på Arendalsuka.
Les mer


Debatt om forsvarsindustrien på Arendalsuka

Forsvarsministeren og stortingspolitikere diskuterte forsvarsindustriens betydning for forsvarsevnen på Arendalsuka.
Les mer


Ny styreleder i FSi

Styret i FSi har valgt Pamela Willgohs fra Kongsberg Defence & Aerospace til ny styreleder for perioden 2019-2020. Fra venstre Gudmund Kjærheim (nestleder), Kjell Kringsjå, Ivar Sehm, Yngve Hereid, Stian Kjensberg og Erlend Skjold. Carl Fredrik Sejersted Bødtker var ikke til stede da bildet ble tatt.
Les mer


Årsrapport 2018

FSis årsrapport for 2018 er klar
Les mer


Eksporten av forsvarsmateriell til USA økte med 45 % fra 2017 til 2018

Fortsatt stor etterspørsel etter norsk forsvarsmateriell i det internasjonale markedet.
Les mer


FSi-medlem kåret til Norges smarteste industribedrift 2019

Tronrud Engineering fikk prisen av Statsminister Erna Solberg på Industrikonferansen 7. mai.
Les mer


Forsvarsindustrien er en attraktiv bransje

FSi-medlemmer topper listen over Norges mest attraktive arbeidsgivere. DNV GL og Kongsberggruppen er nummer 1 og 2 på listen.
Les mer


Europaparlamentet vedtar det europeiske forsvarsfondet

18. april vedtok EU-parlamentet forordningen som etablerer European Defence Fund (EDF). Norges stilling er fortsatt uavklart.
Les mer


Investeringsproposisjonen 2019

Forsvaret kjøper nye radarer, investerer i krypto og bygger vedlikeholdsanlegg for ubåter. Starter opp materiellinvesteringsprosjekter med kostnadrammer på til sammen mer enn 8 milliarder kroner.
Les mer


Kunngjøring fra FMA - Program MAST - Invitasjon til plan og designkonkurranse

FMA IKT har sendt ut en kunngjøring på Doffin: Invitasjon til plan og designkonkurranse for å sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av sikker plattform for militær anvendelse av skytjenester. Kunngjøringen ligger her på Doffin.


100 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og offentlige virksomheter

Regjeringen satser på innovasjon i offentlig-privat samarbeid
Les mer


@fsi_no


Ny utgave av fremtidige anskaffelser til Forsvaret

Forsvaret planlegger å investere over 150 mrd. kr. i nytt materiell i perioden 2019-2026.
Les mer


FFI inviterte industrien til seminar om iverksetting av trekantmodellen 2.0

FFI senter for Innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering (ICE worx) gjennomførte 11-12 februar et seminar om hvordan industrien, Forsvaret og Akademia i fellesskap kan vurdere og teste mulige, fremtidige utviklingsløsninger av et våpensystem.
Les mer


Ungdomspolitikere fikk lære mer om forsvarsindustrien

Sammen med Kongsberggruppen, NHO og LO inviterte FSi ungdomspolitikere til en dag på Kongsberg.
Les mer


Solid vekst i forsvarsindustrien

Omsetning og antall årsverk økte i 2017. Rekordstor økning i eksport og investeringer i FoU fra 2016 til 2017.
Les mer


Ny FSi publikasjon: Hvorfor vi eksporterer forsvarsmateriell

Eksport av forsvarsmateriell styrker forsvarsevnen og kampkraften til våre allierte og bidrar til trygghet og sikkerhet.
Les mer


Den positive trenden fortsetter

Investeringene i FOU i forsvarsindustrien økte med 31% fra 2016 til 2017. Eksporten opp 33%.
Les mer


Ekstraordinær Generalforsamling i FSi

NFM Guppen - nytt Kategori I medlem i FSi
Les mer


Trekantmodellen v. 2.0 - Forsvarets innovasjonsmodell

Den teknologiske utviklingen endrer forutsetningene for hvordan forsvarsmateriell utvikles. Hvordan kan Forsvarssektorens innovasjonsmodell tilpasses slik at Forsvaret og industrien i fellesskap skal kunne fortsette å ta fram effektive løsninger som styrkere forsvarsevnen og er attraktive for andre lands forsvar?
Les mer


Hacking 4 Allies - bli problemløser for norske og amerikanske spesialstyrker

Innovasjon Norge lanserer et nytt pilotprogram for norske startups rettet mot norske og amerikanske spesialstyrker. Påmeldingsfrist 1. oktober 2018.
Les mer


Må tenkes nytt i måten militære IKT-løsninger anskaffes på

(ANBUD365 -13.09.18) Forsvarsindustrien er positive til at Forsvarsmateriell (FMA) legger til rette for mer omfattende samarbeid med strategiske industripartnere for å løse Forsvarets fremtidige IKT-behov.

Les mer


Ny medarbeider i FSi

Terje Nylund er tilsatt som seniorrådgiver i FSi
Les mer


Forsvarsindustrien gir store inntekter til Staten

Rapport utarbeidet av EY på oppdrag fra FSi viser at 95% av Statens utbetalinger til utvikling og anskaffelser i norsk forsvarsvarsindustri i perioden 2009-2016 ble tilbakeført i form av skatter, avgifter og utbytte.
Les mer


Sterk utvikling i eksporten av Forsvarsmateriell

Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge økte med over 30% fra 2016 til 2017. Norskutviklede løsninger blir stadig mer etterspurt i det internasjonale markedet.
Les mer


FSi i nye lokaler

Fra 9. juli 2018 er FSi's administrasjon tilbake i Næringslivets hus.
Les mer


FSi årsrapport 2017

2017 var nok et år med høy aktivitet i FSi.
Les mer


Forsvarsevne, innovasjon og ringvirkninger - Forsvarsindustrien leverer

Forsvarsevne, innovasjon og ringvirkninger er tittelen på en helt ny publikasjon som FSi har utarbeidet. Den viser bredden i norsk forsvarsindustri og hva vi bidrar med til Forsvaret og storsamfunnet
Les mer


EU Preparatory Action on Defence Research - Nye prosjekter kunngjort

Europakommisjonen har kunngjort nye prosjekter i Preparatory Action on Defence Research. Norge deltar, som eneste tredjeland, i programmet.
Les mer


Fremtidige anskaffelser til Forsvaret i ny utgave

Forsvarsdepartementet har publisert en ny utgave av Fremtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF). Den oppdaterte planen dekker perioden 2018 - 2025.
Les mer


FSi på facebook

FSi er på facebook. Følg oss!
Les mer

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as