Aktuelt

Investeringsproposisjonen 2019

Forsvaret kjøper nye radarer, investerer i krypto og bygger vedlikeholdsanlegg for ubåter. Starter opp materiellinvesteringsprosjekter med kostnadrammer på til sammen mer enn 8 milliarder kroner.
Les mer


Kunngjøring fra FMA - Program MAST - Invitasjon til plan og designkonkurranse

FMA IKT har sendt ut en kunngjøring på Doffin: Invitasjon til plan og designkonkurranse for å sikre ivaretagelse av en helhetlig anskaffelse av sikker plattform for militær anvendelse av skytjenester. Kunngjøringen ligger her på Doffin: https://doffin.no/Notice/Details/2019-399287


100 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og offentlige virksomheter

Regjeringen satser på innovasjon i offentlig-privat samarbeid
Les mer


@fsi_no


Ny utgave av fremtidige anskaffelser til Forsvaret

Forsvaret planlegger å investere over 150 mrd. kr. i nytt materiell i perioden 2019-2026.
Les mer


FFI inviterte industrien til seminar om iverksetting av trekantmodellen 2.0

FFI senter for Innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering (ICE worx) gjennomførte 11-12 februar et seminar om hvordan industrien, Forsvaret og Akademia i fellesskap kan vurdere og teste mulige, fremtidige utviklingsløsninger av et våpensystem.
Les mer


Ungdomspolitikere fikk lære mer om forsvarsindustrien

Sammen med Kongsberggruppen, NHO og LO inviterte FSi ungdomspolitikere til en dag på Kongsberg.
Les mer


Solid vekst i forsvarsindustrien

Omsetning og antall årsverk økte i 2017. Rekordstor økning i eksport og investeringer i FoU fra 2016 til 2017.
Les mer


Ny FSi publikasjon: Hvorfor vi eksporterer forsvarsmateriell

Eksport av forsvarsmateriell styrker forsvarsevnen og kampkraften til våre allierte og bidrar til trygghet og sikkerhet.
Les mer


Den positive trenden fortsetter

Investeringene i FOU i forsvarsindustrien økte med 31% fra 2016 til 2017. Eksporten opp 33%.
Les mer


Ekstraordinær Generalforsamling i FSi

NFM Guppen - nytt Kategori I medlem i FSi
Les mer


Trekantmodellen v. 2.0 - Forsvarets innovasjonsmodell

Den teknologiske utviklingen endrer forutsetningene for hvordan forsvarsmateriell utvikles. Hvordan kan Forsvarssektorens innovasjonsmodell tilpasses slik at Forsvaret og industrien i fellesskap skal kunne fortsette å ta fram effektive løsninger som styrkere forsvarsevnen og er attraktive for andre lands forsvar?
Les mer


Hacking 4 Allies - bli problemløser for norske og amerikanske spesialstyrker

Innovasjon Norge lanserer et nytt pilotprogram for norske startups rettet mot norske og amerikanske spesialstyrker. Påmeldingsfrist 1. oktober 2018.
Les mer


Må tenkes nytt i måten militære IKT-løsninger anskaffes på

(ANBUD365 -13.09.18) Forsvarsindustrien er positive til at Forsvarsmateriell (FMA) legger til rette for mer omfattende samarbeid med strategiske industripartnere for å løse Forsvarets fremtidige IKT-behov.

Les mer


Ny medarbeider i FSi

Terje Nylund er tilsatt som seniorrådgiver i FSi
Les mer


Forsvarsindustrien gir store inntekter til Staten

Rapport utarbeidet av EY på oppdrag fra FSi viser at 95% av Statens utbetalinger til utvikling og anskaffelser i norsk forsvarsvarsindustri i perioden 2009-2016 ble tilbakeført i form av skatter, avgifter og utbytte.
Les mer


Sterk utvikling i eksporten av Forsvarsmateriell

Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge økte med over 30% fra 2016 til 2017. Norskutviklede løsninger blir stadig mer etterspurt i det internasjonale markedet.
Les mer


FSi i nye lokaler

Fra 9. juli 2018 er FSi's administrasjon tilbake i Næringslivets hus.
Les mer


FSi årsrapport 2017

2017 var nok et år med høy aktivitet i FSi.
Les mer


Forsvarsevne, innovasjon og ringvirkninger - Forsvarsindustrien leverer

Forsvarsevne, innovasjon og ringvirkninger er tittelen på en helt ny publikasjon som FSi har utarbeidet. Den viser bredden i norsk forsvarsindustri og hva vi bidrar med til Forsvaret og storsamfunnet
Les mer


EU Preparatory Action on Defence Research - Nye prosjekter kunngjort

Europakommisjonen har kunngjort nye prosjekter i Preparatory Action on Defence Research. Norge deltar, som eneste tredjeland, i programmet.
Les mer


Fremtidige anskaffelser til Forsvaret i ny utgave

Forsvarsdepartementet har publisert en ny utgave av Fremtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF). Den oppdaterte planen dekker perioden 2018 - 2025.
Les mer


FSi på facebook

FSi er på facebook. Følg oss!
Les mer


Forsvarsindustrien fortsatte fremgangen i 2016

Omsetningen i norsk forsvarsindsutri øket med 4% til drøyt 13 milliarder kroner i 2016. Betydelig økning av leveransene til utenlandske kunder driver veksten Dette bekrefter den positive trenden med jevn omsetningsvekst som vi har sett de senere år.
Les mer


Norsk forsvarsindustri - viktig bidragsyter til F-35

Alle de norske leverandørene som deltar i F-35 programmet var tilstede på Ørland da Forsvaret markerte ankomsten av de første F-35 flyene til Norge.
Les mer


Kraftig vekst i eksporten av forsvarsmateriell i 2016

Eksporten av forsvarsmateriell fra Norge økte med 10 % fra 2015 til 2016. Til sammen ble det det eksportert varer og tjenester for militære formål fra Norge til en verdi av nærmere 4,6 milliarder kroner i 2016.
Les mer


FSi inngår samarbeidsavtale med den sør-koreanske forsvarsindustriforeningen.

Nye muligheter for norsk forsvarsindustri i Sør-Korea.
Les mer


Solid oppslutning om forsvarsindustrien

7 av 10 mener det er viktig at vi har en nasjonal forsvarsindustri.
Les mer


FSi-messen slo alle rekorder

Deltakelsen har aldri vært større på de ti årene som er gått siden messen første gang ble arrangert. Over 800 deltakere var påmeldt med utstillere og besøkende på messens åpne dag 31. august.
Les mer


Norwegian Defence and Security Industry Directory i ny utgave

Årets utgave av Norwegian Defence and Security Industry Directory er nå publisert, med oppdatert informasjon om medlemsbedriftene og forord av forsvarsministeren.
Les mer


Stor aktivitet i FSis SMB-utvalg

FSis SMB-utvalg gleder seg over å kunne gå sommeren i møte etter å ha nådd et par viktige milepæler.
Les mer


Radionor Communications får innovasjonspris fra NATO Communications and Information Agency

Radionor Communications tildeles innovasjonsprisen "Defence Innovation Challenge 2017» som deles ut for andre gang av NATO Communications and Information Agency
Les mer


Generalforsamling i FSi

Årets generalforsamling i FSi ble gjennomført i Næringslivets hus 26. april 2017.
Les mer


Industrisamarbeid er viktig for Norge

Innlegg av Forsker Kari Tvetbråten, FFI i VG, 18. april 2017

Tyskland har nå bekreftet at de vil anskaffe norske sjømålsmissiler til sin marine. Dette er et godt eksempel på at norsk forsvarsindustri er konkurransedyktig, og at myndighetskrav om industrisamarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet åpner et ellers lukket marked.
Les mer


FSis årsrapport 2016

Høyt aktivitetsnivå og mange nye medlemmer i FSi i 2016.
Les mer


Fremtidige anskaffelser til Forsvaret 2017 - 2025

Forsvarsdepartementet har gitt ut en ny versjon av publikasjonen Fremtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF), som dekker planlagte større anskaffelser til Forsvaret i perioden 2017- 2025.
Les mer


KONGSBERG, thyssenkrupp Marine Systems og Atlas Elektronik danner nytt Joint Venture

KONGSBERG, thyssenkrupp Marine Systems og Atlas Elektronik skal samarbeide om neste generasjons kampsystemer til ubåter. Samarbeidet kan gi kontrakter til en verdi av 15 mrd. kr.
Les mer


Stor interesse for norsk forsvarsindustri i De Forente Arabiske Emirater

Norsk forsvarsindustri er tungt tilstede på en av verdens største forsvarsutstillinger, IDEX/NAVDEX 2017 i Abu Dhabi i De Forente Arabiske Emirater.
Les mer


Tyskland kjøper norske missiler

Forsvarsdepartementet skriver på sine hjemmesider at Norge og Tyskland har et strategisk samarbeid om anskaffelse av ubåter. Nå har Tyskland bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri. Dette vil være med å sikre norske arbeidsplasser i lang tid fremover.
Les mer


KONGSBERG skal levere kampluftvern til Hæren

Forsvarsmateriell skal anskaffe mobilt kampluftvernsystem til Hæren. Kostnadsrammen for prosjektet er 948 millioner kroner.
Les mer


Forsvaret velger U212 - Store muligheter for norsk industri

Forsvarsdepartmentet velger Tyskland som samarbeidsnasjon for ubåter. Norske bedrifter er verdensledende på noe av den teknologien som brukes i ubåter, og regjeringen vil bruke anskaffelsen som en døråpner for å sikre norsk forsvarsindustri internasjonal markedsadgang, opplyser departementet.
Les mer


Forsvarsindustrien deltar i Landmaktutredningen

Første møte i referansegruppen for Landmaktutredningen ble gjennomført 31 januar 2017. Konsernsjefene i både Kongsberggruppen og NAMMO deltar i gruppen.
Les mer


Forsvarsindustrien i Norge - Statistikk 2015

Betydelig omsetningsøkning for norsk forsvarsindustri i 2015
Les mer


EU-kommisjonen lanserer ny handlingsplan for å styrke europeisk forsvar

Kommisjonen planelegger å bruke 90 MEUR på forsvarsforskning fra 2017 til 2020 og har ambisjoner om å lansere et flerårig rammeprogram for forsvarsforskning med en årlig ramme på 500 MEUR fra 2021.
Les mer


Rekordbesøk på Leverandørseminaret og FSi-messen

Aldri før har så mange utstillere og besøkende vært innom FSi-messen på Akershus festning de to dagene messen varte.
Les mer


Forsvarsindustrien en del av Regjeringens Polen-strategi

Polen er i dag blant de viktigste eksportmarkedene for norsk forsvarsindustri. Det er potensial for et styrket operativt samarbeid med Polen, og materiellsamarbeidet er i rask utvikling.
Les mer


Årsrapporten 2015

FSis årsrapport for 2015 er klar. Rapporten gir en utfyllende beskrivelse av aktiviteten i 2015 og trekker opp strategien for 2016.
Les mer


DEFEXPO 2016 i India

Norsk forsvarsindustri deltar på DEFEXPO 2016 med en norsk paviljong støttet av en offisiell delegasjon fra Forsvarsdepartementet, ambassaden i New Delhi og Innovasjon Norge.
Les mer


FSi - Aktiviteter i 2016 oppdatert aktivitetsplan

Det planlegges en rekke arrangementer i regi av FSi i løpet av våren. Vi gjennomfører flere konferanser, seminarer og fellesstands på internasjonale messer i løpet av de nærmeste månedene. De aller fleste arrangementene er åpne, slik at alle som har interesse kan delta.
Les mer


Forsvarsindustrien i fokus på Stortinget

I forbindelse med at Stortinget har til behandling stortingsmeldingene om Nasjonal forsvarsindustriell strategi og Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014 ble det gjennomført to høringer i Stortinget 12. januar 2016.
Les mer


Utvikling av forsvarsmateriell i Norge er god samfunnsøkonomi

Når Forsvaret, av hensyn til norske forhold, ikke kan anskaffe det som trengs for å dekke et operativt behov i markedet, er norsk forsvarsindustri en viktig ressurs. En rapport fra EY viser at det også av samfunnsøkonomiske hensyn er fornuftig å utvikle forsvarsmateriell i Norge.
Les mer


Stor interesse for Norge på MSPO 2015 i Polen

Forsvarsministeren besøkte de norske utstillerne på MSPO 2015.
Les mer


Forsvarsindustrien deltar på forsvarsutstillingen DSEI 2015 i London

Norsk forsvarsindustri er tungt til stede på en av verdens største forsvarsmesser i London 15. - 18. september 2015
Les mer


Airbus industry day 1. oktober 2015

I samarbeid med Airbus Defence and Space arrangerer FSi industridag i Oslo 1. oktober 2015.
Les mer


India Defence Review and DEFEXPO 2016 Briefing

FSi arrangerer miniseminar om det indiske forsvarsmarkedet i London 17. september 2015.
Les mer


De nordiske forsvarsindustriforeningene tar initiativ overfor NORDEFCO

I et brev til det svenske formannskapet i NORDEFCO foreslår de nordiske forsvarsindustriforeningene fem konkrete tiltak for å legge til rette for økt nordisk forsvarsindustrisamarbeid.
Les mer


Successful Australian - Norwegian Defense Industry Cooperation Seminar attended by HM King Harald V

On 23 February The Norweigan Defence and Security Industries Association (FSi), in cooperation with its Australian counterpart, Ai Group, organized a defence industry cooperation seminar in Canberra. King Harald V participated to the event and gave the closing remarks.
Les mer


Industridager med Cyberforsvaret på Jørstadmoen.

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening arrangerer i samarbeid med Cyberforsvaret (CYFOR) Industridager i Jørstadmoen Leir, i tiden 8. - 9. april 2015.
Les mer


Norsk forsvarsindustri profileres ved flåtebesøk til USA og Canada

KNM Fridtjof Nansen til Baltimore og Halifax i september. Norsk forsvarsindustri er med.
Les mer


Boeing Industry Day 9. september 2014

Boeing og FSi arrangerer industridag dagen før åpningen av FSis leverandørseminar og messe på Akershus festning 10. september 2014
Les mer


Rekordinteresse for FSi messen på Akershus festning 11. september 2014

Rekordantall besøkende og utstillere på FSi messen på Akershus festning - 57 medlems-bedrifter stilte ut og mer enn 300 represen-tanter for myndigheter, organisasjoner og utenlandsk industri besøkte messen.
Les mer


Godt besøk til Norway Pavillion på Farnborough International Airshow

Seks medlemsbedrifter deltok på fellesstand på Farnborough International Airshow 2014.
Kongsberg Defence and Aerospace med egen Chalet og uteutstilling var meget synlig med sin 200-årsmarkering og luftvernsystemer.
Les mer


Rekorddeltagelse for norsk forsvarsindustri på Eurosatory 2014 i Paris

20 norske bedrifter deltok som utstillere på Eurosatory 2014 i Paris fra 16.-20 juni 2014.
Les mer


Norsk/tysk forsvarsindustriseminar 2. - 4. juni 2014

Seminaret gjennomføres i forbindelse med at den norske materielldirektøren Morten Tiller i Forsvarsdepartementet får besøk av sin tyske kollega Viseadmiral Joachim G. Rühle i Oslo for offisielle samtaler om bilateralt materiell- og forsvarsindustrisamarbeid.
Les mer


Fremtidge anskaffelser til Forsvaret 2014-2022

Forsvarsdepartementet publiserte nylig en oppdatert, ugradert, utgave av prespektivplan materiell "Fremtidige anskaffelser til Forsvaret 2014-2022".
Les mer


Stor deltagelse på "Norwegian-American Defence Conference" i Washington D.C. 13 mai.

Både Senator John McCain og den amerikanske marineministeren Ray Maybus holdt innlegg på "Norwegian-American Defence Conference" i Washington D.C. 13. mai.
Les mer


UK - Norway Defence Industry Seminar 8 mai 2014.

I samarbeid med vår britiske søsterorganisasjon ADS Group Ltd, arrangerer FSi britisk-norsk forsvarsindustriseminar på Reed Smith, The Broadgate Tower, 20 Primrose Street, London EC2A 2RS (NB Ending av sted!) i London 8. mai 2014.
Les mer


Årsrapporten for 2013 er klar

Styrets årsrapport for 2013 foreligger nå. Rapporten kan lastes ned her.


INFO/ERFA 2014 - Forsvarsindustriens rolle i et kunnskapsbasert Norge

Nærmere 250 deltagere var på plass da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt åpningsforedraget på årets INFO/ERFA- konferanse.
Les mer


Teknologidager med Hæren i Rena Leir

Stor interesse fra brukermiljøet i Hæren da forsvarsindustrien besøkte Rena Leir 26. og 27. mars 2014.
Les mer


Norwegian Defence and Security Industry Directory - Ny utgave

En ny elektronisk utgave av Norwegian Defence and Security Industry Directory er klar. Publikasjonen, med forord av Forsvarsministeren, er en komplett oversikt over FSis medlemsbedrifter.
Les mer


DEFEXPO 2014 -New Delhi

FSI, i samarbeid med Innovasjon Norge, organiserte første norske fellesstand på DEFEXPO. Stor interesse for norsk teknologi og samarbeid med indisk industri.
Les mer


Det europeiske råd signaliserer ytterligere tiltak på forsvarsområdet

På møtet 19. - 20. desember 2013 diskuterte EUs stats- og regjeringsledere for første gang siden Lisboatraktaten trådte i kraft, forsvarspolitikk generelt og Europeisk forsvarsindustri spesielt.
Les mer


Stor interesse for norsk forsvarsindustri i India

En forsvarsindustridelegasjon ledet av Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartmentet besøkte nylig India. Arrangementet ga god anledning til å profilere norsk forsvarsindustri og å etablere kontakter med indisk industri.
Les mer


FSi med innspill til toppmøtet i EU

Sammen med syv andre forsvarsindustriforeninger har FSi sendt brev til EU-presidenten Herman Van Rompuy.
Les mer


Workshop for F-35 Levetidsunderstøttelse

Etter invitasjon fra Forsvarsdepartementet og FSi, ble det 30 oktober arrangert en workshop om understøttelse av F-35.
Les mer


Norsk forsvarsindustri på AUSA i Washington D.C.

Norsk forsvarsindustri godt representert på en av de største forsvarsutstillingene i USA.
Les mer


Nytt regelverk for forsvarsanskaffelser trer i kraft 1. januar 2014

Norge implementerer EUs forsvarsdirektiv og et revidert anskaffelsesregelverk for Forsvarssektoren. Forsvarsdepartementet har besluttet at endringen trer i kraft fra 1. januar 2014.
Les mer


Solid vekst i eksporten av forsvarsmateriell i 2012

Regjeringen la i dag frem Stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2012. Den samlede eksporten av varer og tjenester til militært bruk fra Norge i 2012 var på nesten 4,6 mrd. kr. i 2012, en økning på 17,7 % fra 2011.
Les mer


DSEI 2013 i gang

14 norske bedrifter og FSi deltar på verdens største forsvarsutstilling, Defence Services Exhibition International (DSEI).
Les mer


Norge og Storbritannia diskuterer samarbeid om F-35

Norske og britiske myndigheter oppfordrer til industrielt samarbeid om understøttelse av F-35.
Les mer


Leverandørseminaret/minimessen 2013

Årets arrangement på Akershus festning 28-29 august viser at Leverandørseminaret / Minimessen har befestet sin stilling som en av de viktigste møteplassene for norsk forsvars-og sikkerhetsindustri.
Les mer


EU-kommisjonen presenterer meddelelse om den europeiske forsvars- og sikkerhetssektoren.

EU-kommisjonens president Barosso presenterte 24. juli kommisjonens nye handlingsplan for forsvars- og sikkerhetssektoren i Europa.
Les mer


Stor interesse for eksportkontroll

Med flere endringer på trappene både i europeiske og amerikanske ekportkontrollreguleringer, var interessen stor fra forsvarsbedriftene da FSi 12. mars arrangerte seminar om temaet.
Les mer


INFO-ERFA 2013 Kjetil Andre Aamodt -- kom tidlig og hør han

På årets INFO-ERFA er ett av temaene innovasjon og samspill mellom industri og forskning.
Les mer


God deltagelse på Programkonferanse Luft- og NBF-systemer 12 februar

Forsvarsdepartementet i samarbeid med FSi gjennomførte Programkonferanse for Luft- og NBF-systemer den 12. februar 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.
Les mer

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as