Foto: Foto: Kongsberg Defence and Aerospace

Solid vekst i eksporten av forsvarsmateriell i 2012

Regjeringen la i dag frem Stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2012. Den samlede eksporten av varer og tjenester til militært bruk fra Norge i 2012 var på nesten 4,6 mrd. kr. i 2012, en økning på 17,7 % fra 2011.

I en pressemelding sier utenriksminister Espen Barth-Eide: " - Norske forsvarsbedrifter må ha gode og forutsigbare rammevilkår. De er viktige verdiskapere og teknologidrivere. Regjeringen ønsker å legge til rette for fortsatt eksport gjennom et strengt og tydelig regelverk."

Norsk forsvarsindustri er en viktig samarbeidspartner og leverandør av materiell, tjenester og kompetanse til Forsvaret. Bransjen er et innovasjonsdrevet høyteknologisk industrilokomotiv som skaper verdier og interessante og attraktive fremtidsrettede arbeidsplasser både hos de store forsvarsbedriftene og i mange innovative små og mellomstore bedrifter over hele landet. Årlig omsetning i bransjen de senere år har vært om lag 13 mrd. kr. Ringvirkningene er betydelige i flere lokalsamfunn.

Det er et godt tegn at norsk forsvarsindustri er i stand til øke eksporten generelt og særlig at eksporten til de store europeiske landene øker kraftig i en tid da forsvarbudsjettene i Europa er under sterkt press. Det vitner om en konkurransedyktig høyteknologisk norsk forsvarsindustri som evner å levere kosteffektive løsninger som etterspørres av våre nærmseste allierte.

USA er fortsatt den klart største mottakeren av forsvarsmateriell fra Norge. Eksporten til USA beløp seg i 2012 til om lag 1,2 mrd kr. På de neste plassene følger Sverige, Frankrike, Polen, Chile, Italia, Australia, Sveits, Storbritannia og Canada.

Norsk forsvarsindustri har de senere år bevist at den er internasjonalt konkurransedyktig med norsk kostnadsnivå og vunnet store nye kontrakter som bidrar til å sikre fortsatt vekst og utvikling. Det er kun mulig med et stabilt og forutsigbart eksportkontrollregime som sikrer at industrien er en troverdig leverandør og en attraktiv partner i flernasjonale samarbeidsprosjekter.

I et politisk drevet marked som forsvarsmarkedet er industrien helt avhengig av støtte fra norske myndigheter for å lykkes internasjonalt. Den sukessen bransjen nå opplever er en konsekvens av et tett og langvarig samarbeid med norske myndigheter og Forsvaret, som aktivt legger til rette for markedsadgang for norsk industri og støtter bedriftenes internasjonale markedsaktiviteter.

Forholdene ligger godt til rette for at forsvarsindsutrien kan være en viktig byggekloss i en fremtidsrettet høyteknologisk fastlandsindustri som fortsatt kan gi et viktig bidrag til å skape et levedyktig næringsliv som sikrer nasjonal verdiskapning også når petroleumsalderen etterhvert er på hell.

Les pressemeldingen fra UD og last ned Stortingsmeldingen her.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as