Foto: NAMMO

Den positive trenden fortsetter

Investeringene i FOU i forsvarsindustrien økte med 31% fra 2016 til 2017. Eksporten opp 33%.

Statistikken for norsk forsvarsindustris i 2017 viser at den positive utviklingen i norsk forsvarsindustri fortsetter. Omsetningen, verdiskapningen, eksporten, investeringene i forskning og utvikling og antall årsverk øker. Dette er bra for forsvarsindustrien og for Forsvaret.

En lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig forsvarsindustri i vekst er den beste garantien for at Forsvaret også i årene som kommer har tilgang til nasjonal industriell kompetanse som styrker forsvarsevnen og bidrar til trygghet og sikkerhet.

I tillegg til å tilføre Forsvaret materiell og systemer, bidrar forsvarsindustrien også betydelig til nasjonal verdiskapning, teknologisk og industriell utvikling, eksportinntekter og høyteknologiske arbeidsplasser. Omsetningen i norsk forsvarsindustri i 2017 var omlag 16 milliarder kroner. Industrien sysselsatte nærmere 5000 årsverk og verdiskapningen økte til ca. 5 milliarder kroner.

I 2017 utgjorde den forsvarsrelaterte omsetningen i norske små- og mellomstore bedrifter om lag 5 milliarder kroner, det tilsvarer ca. 30% av den totale omsetningen i norsk forsvarsindustri. Mesteparten av dette beløpet er enten eksport, eller underleveranser til systemer som eksporteres fra Norge.

De store satsningene på utvikling av forsvarsmateriell i Norge, og påfølgende leveranser til Forsvaret og utenlandske brukere, gir store ringvirkningseffekter. Et stort og økende antall små og mellomstore (SMB) teknologibedrifter i hele landet deltar i økende grad som partnere i de store nasjonale teknologiprogrammene på forsvarsområdet. Disse programmene er helt i forkant av den teknologiske utviklingen. Dette hever disse bedriftenes kompetanse, styrker konkurransekraften både nasjonalt og i eksportmarkedet, og gjør dem attraktive når utenlandske leverandører til Forsvaret, og annen utenlandsk høyteknologisk industri, søker samarbeidspartnere og underleverandører i Norge.

Rapporten kan lastes ned her.

Statistikker fra tidligere år finner du her.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as