Antonio Tajani, José Manuel Barroso og Michel Barnier Foto: Foto:European Commission

EU-kommisjonen presenterer meddelelse om den europeiske forsvars- og sikkerhetssektoren.

EU-kommisjonens president Barosso presenterte 24. juli kommisjonens nye handlingsplan for forsvars- og sikkerhetssektoren i Europa.

Meddelelsen, «Communication - Towards a more competitive and efficient defence and security sector» er en strategi og en plan for å styrke den europeiske forsvarsindustrien og arbeidet med å fremskaffe nye europeiske operative militære kapasiteter. Det legges stor vekt på nødvendigheten av effektivisering og behovet for å styrke den europeiske forsvarsindustriens konkurransedyktighet i lys av fallende investeringsbudsjetter og redusert satsning på forsvarsrelatert forskning og utvikling i EU.

Meddelelsen blir en viktig del av diskusjonene i forkant av høstens EU-toppmøte om forsvars- og sikkerhetspolitikk, der det legges opp til å gi føringer til kommisjonen for det videre arbeid.

Meddelelsen, som ble presentert 24 juli av president Barosso og de to kommisærene Tajani (industri og næringsliv) og Barnier (Det indre marked), er en del av Kommisjonens forsvarspakke som ble vedtatt av medlemslandene høsten 2009. Forsvarspakken består av tre tiltak for å skape større konkurranse, effektivitet og åpenhet i det europeiske forsvarsmarkedet og for å styrke den forsvarsteknologiske og industrielle base i Europa - samlet sett grunnleggende for å kunne utvikle kapabiliteter.

De tre tiltakene er:

EU-lovgivning i form av to EU-direktiver - direktivet for sikkerhets- og forsvarsanskaffelser i EU/EØS-området (Defence Procurement Directive - forsvarsdirektivet), samt et EU-direktiv for forenkling av lisenser for leveranser av forsvarsmateriell i EU/EØS-området. Direktivene er allerede implementert i nasjonal lovgivning og er gjeldende i EU/EØS-området, herunder for Norge.

Siste tiltak i pakken er denne meddelelsen. Viktige områder som adresseres i meddelelsen er å styrke vilkårene for små og mellomstore bedrifter, styrke forskning og innovasjon og å bidra til sivil-militære synergier innen kapabilitetsutvikling.

Følgende hovedtiltak skisseres i meddelelsen:

  1. 1. Styrke det indre marked for forsvarsmateriell
  2. 2. Styrke den europeiske forsvarsindustrien
  3. 3. Styrke sivil-militær forskning og innovasjon
  4. 4. Styrke utviklingen av kapabiliteter
  5. 5. Styrke utviklingen av romteknologi mht sivil og militær sektor
  6. 6. Utvikle en energipolitikk for forsvarssektoren
  7. 7. Styrke den internasjonale dimensjonen av det europeiske forsvarsmateriellmarkedet

Kommisjonens samleside for forsvarspakken finnes her: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/defence-industrial-policy/index_en.html

Oppdatert: 02.09.2013 10:10

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as