Foto: EU

EU-kommisjonen lanserer ny handlingsplan for å styrke europeisk forsvar

Kommisjonen planelegger å bruke 90 MEUR på forsvarsforskning fra 2017 til 2020 og har ambisjoner om å lansere et flerårig rammeprogram for forsvarsforskning med en årlig ramme på 500 MEUR fra 2021.

På en pressekonferanse i Brussel i dag lanserte EU-kommisjonen "European Defence Action Plan". Planen, som har til hensikt å styrke Europas forsvarsevne og forsvarsindustri gjennom å stimulere til økt forskningsinnsats på Forsvarsområdet og mer effektive anskaffelser av forsvarsmateriell, er forankret i EUs globale strategi som ble lagt frem tidligere i år.

Som en oppfølging av president Junkers lansering av et forsvarsfond i sin "State of the Union" tale, legger kommisjonen opp til en to-delt tilnærming der forsvarsforskningen utgjør en del og finansieringen av felles kapabiliteter utgjør den andre delen. Forskningsdelen planlegges igangsatt umiddelbart og det legges opp til å investere 90 MEUR i perioden 2017-2020. Fra 2021 er planen at forsvarsforskning skal inkluderes i EUs rammeprogram for forskning med en forespeilet ramme på 500 MEUR pr år.

Kommisjonen legger opp at realiseringen av nye kapabiliteter skal skje innenfor et nytt rammeverk som skal utvikles i dialog med medlemsstatene. Ambisjonen er at medlemsstater med felles behov skal kunne fellesfinansiere nye kapabiliteter innenfor dette rammeverket, men med ingen eller svært begrensede økonomiske bidrag fra EU. Regimet er basert på frivillighet og forutsetter at nasjoner med felles interesser selv tar initiativ til å samarbeide og blir enige om å gjennomføre anskaffelsen under EUs nye regime.

Videre legger Kommisjonen til rette for at eksisterende finansieringsmekanismer i EU, herunder den europeiske investeringsbanken og EUs regional- og strukturfond, skal kunne anvendes på forsvarsområdet.

Planen uttrykker også en ambisjon om å styrke håndhevingen og implementeringen av EUs forsvars- og sikkerhetsdirektiv og direktivet for lisensiering av forsvarsmateriell ved handel mellom medlemslandene (ICT). Videre redegjøres det for diverse tiltak for å sikre markedsadgang for SMBer i det europeiske forsvarsmarkedet og forsyningssikkerhet i Europa. Kommisjonen kommer også med en ikke-bindene tolkning av hvordan den mener forsvarsdirektivets unntaksbestemmelse om myndighetshandel med forsvarsmateriell bør forstås.

Mer informasjon og bakgrunnsdokumentasjon og finnes på EUs hjemmesider.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as