Europaparlamentet vedtar det europeiske forsvarsfondet

18. april vedtok EU-parlamentet forordningen som etablerer European Defence Fund (EDF). Norges stilling er fortsatt uavklart.

EUs forsvarsfond skal fremme teknologisk innovasjon og samarbeid i europeisk forsvarsindustri. Parlamentet legger opp til et budsjett på 11,5 milliarder EUR (2018). Dette beløpet skal imidlertid forhandles til høsten i forbindelse med utarbeidelsen av langtidsbudsjettet for EU for perioden 2021 - 2027.

Forsvarsfondet skal yte finansiell støtte til utvikling av forsvarsmateriell og systemer gjennom levetiden fra forskning (opptil 100%) til prototyputvikling (opptil 20%) til sertifisering (opptil 80%). Små og mellomstore bedrifter (små og mellomstore bedrifter) og mid-caps (et selskap som er verdsatt til 2 -10 milliarder dollar) vil bli incentivert til å delta gjennom høyere finansieringsrater og konsortier som inkluderer små og mellomstore bedrifter skal favoriseres. Prosjekter vil bli definert i henhold til prioritetene som er avtalt av medlemslandene under EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, men også andre prioriteter, som for eksempel NATO, kan tas i betraktning. Kun samarbeidsprosjekter med minst tre deltakere fra tre medlemsland eller tilknyttede land er kvalifisert.

Hvorvidt Norge og norsk forsvarsindustri får anledning til å delta i prosjekter som finansieres med støtte fra fondet gjenstår å se. Forordningen åpner for EØS-nasjoner skal kunne delta som "associated country". Så langt er det imidlertid ikke enighet om dette internt i EU. Saken forventes å bli behandlet i forbindelse med at budsjettene for EDF og for EUs neste store forskningsprogram Horizon Europe behandles til høsten.

Mere informasjon finnes på EU-parlamentets hjemmesider.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as