Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

FFI inviterte industrien til seminar om iverksetting av trekantmodellen 2.0

FFI senter for Innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering (ICE worx) gjennomførte 11-12 februar et seminar om hvordan industrien, Forsvaret og Akademia i fellesskap kan vurdere og teste mulige, fremtidige utviklingsløsninger av et våpensystem.

FFI er i ferd med å etablere mulighet for at industrien kan få tilgang på forskere og testarenaer og slik legge til rette for inkrementell utvikling. Augmentis innovative løsning for å fortelle observatøren på CV90 hva han ser ble benyttet som eksempel på hva som kan testes i de planlagte testkampanjene.

- Innovasjonssenteret legger til rette for at industrien enkelt kan etablere samarbeid med Forsvaret og relevante forskergrupper. Senteret er ett av tiltakene Forsvarets forskningsinstitutt har satt i gang for å gjennomføre Forsvarsdepartementets satsing på videre utvikling av nasjonal forsvarsindustri, uttalte Oberstløytnant Jens Inge Hyndøy fra ICE worx.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as