Forsvarsindustrien i fokus på Stortinget

I forbindelse med at Stortinget har til behandling stortingsmeldingene om Nasjonal forsvarsindustriell strategi og Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014 ble det gjennomført to høringer i Stortinget 12. januar 2016.

Forsvarsindustrien var godt representert med et titalls bedrifter og FSi som, sammen med Norsk Industri, LO og Fellesforbundet, stilte opp for å gi sitt syn på innholdet i meldingene sett fra industrien og arbeidstakersiden og for å svare på spørsmål fra komiteens medlemmer.

Forsvarsindustrien er avhengig av forutsigbare rammebetingelser som er stabile over lang tid for å kunne videreføre den positive utviklingen som bransjen har hatt de senere år.

Fra FSis side ble det derfor lagt vekt på at:

  • En nasjonal forsvarsindustriell strategi skal ha som mål å videreføre og styrke en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri med evne til helt eller delvis å utvikle, produsere og understøtte forsvarsmateriell og systemer innenfor prioriterte teknologi- og produktområder som er viktige for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov.
  • Norske leverandører skal som hovedregel foretrekkes når Forsvaret skal utvikle og/eller anskaffe materiell og systemer som er innenfor de teknologiske kompetanseområdene meldingen definerer som del av nasjonens vesentlige sikkerhetsinteresser.
  • Forsvarets anskaffelser i utlandet må sikre markedsadgang for norske systemer og løsninger som faller innenfor de nevnte kompetanseområdene, ved at det skal stilles krav om forpliktende industrisamarbeidsavtaler ved alle større anskaffelser til Forsvaret fra utenlandske leverandører.
  • Eksportkontrollregimet videreføres uten ensidige nasjonale endringer for å sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for eksport der praktiseringen ikke endres slik at norsk forsvarsindustri forblir en langsiktig troverdig partner og leverandør for utenlandske kunder og samarbeidspartnere.

Behandlingen av de to Stortingsmeldingene er svært viktig fordi Forsvarsindustrien er en bransje som er helt avhengig av politisk støtte og forankring for å fremstå som en troverdig kunde og partner for våre kunder i inn- og utland.

Norsk forsvarsindustri er høyteknologisk og innovativ og gir et viktig bidrag til omstillingen som må gjennomføres for å møte utfordringene som følger av reduserte inntekter fra petroleumssektoren. Vi har derfor tillit til at politikerne på Stortinget ser seg tjent med at Norge har en tydelig nasjonal forsvarsindustriell strategi med et klart mål som legger til rette for at forsvarsindustrien forblir en viktig bidragsyter til forsvarsevnen og kan fortsette å være et teknologilokomotiv som sikrer store inntekter til Staten.

/share/mime/pdf.gifHøringsinnspill fra FSi til Meld. St. 8 og Meld St. 9 (2015-2016)
(20160106-notat-til-u-og-f-komiteen-6-januar-2016.pdf, 372kB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as