Forsvarsindustrien en del av Regjeringens Polen-strategi

Polen er i dag blant de viktigste eksportmarkedene for norsk forsvarsindustri. Det er potensial for et styrket operativt samarbeid med Polen, og materiellsamarbeidet er i rask utvikling.

Det er Regjeringens klare ambisjon å samarbeide mer systematisk og knytte Norge tettere til viktige land i våre nærområder. Derfor har Regjeringen laget en egen Polen-strategi. Et av målene av målene med strategien er å tilrettelegge for økt handel og økte investeringer mellom Norge og Polen ved å støtte norsk næringslivs satsing på det polske markedet, med særlig vekt på energi, forsvarsmateriell og sjømat.

Polen er det viktigste markedet for norsk forsvarsindustri i Europa. Polen planlegger å bruke 140 mrd. PLN (300 mrd. NOK) på nytt materiell. Nye luftforsvarssystemer og modernisering av marinen er blant de høyeste prioriterte programmene og representerer store muligheter for norsk forsvarsindustri.

Som en konsekvens av Polens stadig viktigere rolle i Europa og betydning i NATO og satsningen på forsvaret som følger av dette, har norsk forsvarsindustri i de senere år satset betyedelige ressurser på å bygge en posisjon i det polske markedet. Derfor planlegger FSi bl.a. en stor norsk paviljong på den store forsvarsutstillingen MSPO 2016 i Kielce i september.

I 2015 var Norge såkalt "Lead Nation" på MSPO 2015 Norsk forsvarsindustri var bredt representert på arrangementet sammen med Forsvarsdepartementet, som deltok med både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær Øystein Bø. Arrangementet fikk stor oppmerksomhet i Polen og både president Duda og forsvarsminister Semoniak ble i løpet av utstillingen orientert om norsk forsvarsindustris aktiviteter i Polen

Norske myndigheter har over lang tid støttet norsk forsvarsindustris markedsaktiviteter i Polen. Bl.a. var forsvarsindustri og - teknologi hovedtema for næringslivsdelen av statsbesøket til Polen i mai 2012.

Regjeringens strategi for samarbeid med Polen finner du her.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as