De åtte representantene i referansegruppen hadde tirsdag 31. januar sitt første møte med forsvarssjefen, sjef forsvarsstab og utredningsleder Brandvik. Formålet med møtene er å skaffe et bredest mulig beslutningsgrunnlag i arbeidsprosessen.

Industrien er representert i arbeidet med Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberggruppen ASA og Konsernsjef Morten Brandtzæg i NAMMO AS.

Mer informasjon om Landmaktutredningen på Forsvarets hjemmsider