Forsvarsindustrien gir store inntekter til Staten

Rapport utarbeidet av EY på oppdrag fra FSi viser at 95% av Statens utbetalinger til utvikling og anskaffelser i norsk forsvarsvarsindustri i perioden 2009-2016 ble tilbakeført i form av skatter, avgifter og utbytte.

Utvikling av forsvarsmateriell i Norge tilfører Forsvaret moderne kosteffektive løsninger som er skreddersydd for det norske forsvarets behov og dermed også bidrar til å styrke den nasjonale forsvarsevnen. Det viser seg at disse løsningene som Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsindustrien har tatt frem gjennom et tett samarbeid som legger til rette for brukerdrevet innovasjon, også er svært attraktive i det internasjonale markedet.

Den økte eksporten er nøkkelen til å sikre høy avkastning på Statens investeringer i utvikling av forsvarsmateriell. Norsk forsvarsindustri henter mer enn 70% av sin omsetning fra utenlandske kunder. Tendensene er økende og i 2017 eksporterte norsk forsvarsindustri for langt over 5 milliarder kroner, en økning på mer enn 30% fra 2016. Utviklingen tilsier at forsvarsindustrien også i årene som kommer vil bidra med enda større beløp til fellesskapet og investeringene i utvikling av forsvarsmateriell i Norge vil bli enda høyere.

Les rapporten her

/share/mime/pdf.gifEY Økonomisk konsekvensanalyse
(20180322-okonomisk-konsekvensanalyse-fsi-kortversjon.pdf, 680kB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as