Fra v. Even Aas, Kongsberggruppen, Morten Brandtzæg, NAMMO, Marit Arnstad, (Sp), Hårek Elvenes, (H) og Jørn Prangerød, Fellesforbundet Foto: FSi

Forsvarsindustrien er en viktig bidragsyter til kunnskapssamfunnet

Spin-off til sivil sektor og kompetanse i fokus på Arendalsuka.

FSi inviterte til panelsamtale på Arendalsuka om forsvarsindustriens bidrag til kunnskapssamfunnet. Konsernsjef Morten Brandtzæg, NAMMO og konserndirektør for samfunnskontakt Even Aas, Kongsbergruppen ASA innledet til samtale med Stortingsrepresentantene Hårek Elvenes (H) og Marit Arnstad (Sp) og Rådgiver Jørn Prangerød i Fellesforbundet.

Det er bred enighet mellom politikere, arbeidstagerorganisasjonen og industrien om at forsvarsindustrien har bidratt betydelig til å bygge det norske kunnskapssamfunnet gjennom spin-off til andre bransjer som f.eks.:

  • autonome fartøy (Yara Birkeland)
  • olje- og gassutvinning på store havdyp (dynamisk posisjonering)
  • fjernstyrte kontrolltårn for sivil luftfart
  • kartlegging av mikroplast i havet

Et annet eksempel er rakettmotorteknologi. I mer enn 50 år har norsk industri produsert rakettmotorer for både missiler og til romfartsformål. Fasiliteter for utvikling, testing, produksjon og salg finnes i Norge. Her produseres komplette rakettmotorer for de mest avanserte missilene som benyttes på vestlige jagerfly, bakkebaserte luftvernsystemer og moderne marinefartøy. Med dette som utgangspunkt har Norge i dag et industrielt kompetansemiljø som utvikler og produserer hybride rakettmotorer. Slike motorer er sikrere og vesentlig mer miljøvennlig enn tradisjonelle faststoffmotorer i tillegg til at de bidrar til å redusere kostnadene ved oppskyting av satellitter Det senker terskelen for å utnytte rommet til sivile formål som f.eks. miljø- og klimaovervåkning eller ressurskartlegging.

Noen ganger er industrien avhengig av kompetanse og kunnskap som ikke uten videre finnes tilgjengelig i Norge. Da norsk industri ble valgt som leverandør av avanserte komposittstrukturer til F-35 fantes det ingen fagutdanning på dette området i Norge. I et samarbeid mellom forsvarsindustrien og skoleverket ble det utviklet og etablert en fagutdanning for kompositt, i både videregående skole og fagskoler og etter hvert også på bachelor og masternivå. Det bidrar til å sikre forsvarsindustrien tilgang på kvalifisert arbeidskraft på alle nivåer, men det innebærer også at Norge etablerer et høykompetent fagmiljø på et område som er i rivende utvikling etter hvert som komposittmaterialer i økende grad erstatter metaller i store bransjer som bl.a. luftfarts- og bilindustrien.

Samtalen viste også at det er enighet om og forståelse for at dersom denne positive utviklingen skal fortsette må to viktige rammefaktorer være på plass. Det må satses på forsking og utvikling på forsvarsområdet og industrien må sikres tilgang til relevant kompetane med høy kvalitet gjennom satsning på utdanning på alle invåer inkl. etter- og videreutdanning. Manglende på tilgang til riktig kompetanse i årene som kommer er en bekymring for industrien og det er derfor viktig at Norge satser på teknisk utdanning med høy kvalitet på alle nivåer.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as