Fremtidge anskaffelser til Forsvaret 2014-2022

Forsvarsdepartementet publiserte nylig en oppdatert, ugradert, utgave av prespektivplan materiell "Fremtidige anskaffelser til Forsvaret 2014-2022".

Hensikten med dokumentet er å gi industrien tidlig innsikt i mulige materiellinvesteringer og slik bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte Forsvarets materiellbehov. FAF 2014 - 2022 vil samtidig styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til Forsvaret når dette anses hensiktsmessig.

Planen skisserer prioriteringer og satsningsområder knyttet til forsvarssektorens materiellinvesteringer og har et åtte-årsperspektiv.

/share/mime/pdf.gifFremtidige anskaffelser til Forsvaret 2014-2022
(faf-norsk_2014-2022_utgitt-mars-2014.pdf, 2MB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as