Fremtidige anskaffelser til Forsvaret i ny utgave

Forsvarsdepartementet har publisert en ny utgave av Fremtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF). Den oppdaterte planen dekker perioden 2018 - 2025.

Forsvarsdepartmentet skriver på sine nettsider at et sentralt element i materiellplanleggingen er utarbeidelsen av perspektivplan materiell (PPM). Hensikten er å sikre at materiellutviklingen er i tråd med utviklingen av forsvarssektorens samlede struktur slik den er besluttet av Stortinget. Planen skisserer prioriteringer og satsingsområder knyttet til forsvarssektorens materiellinvesteringer og ivaretar planleggingen for anskaffelser og utvikling av forsvarssektorens materiell i et kort (4 år), mellomlangt (8 år) og langt (20 år) perspektiv.

Med grunnlag i PPM utgir FD en oversikt over fremtidige anskaffelser til forsvarssektoren for perioden 2018 - 2025. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i mulige materiellinvesteringer og slik bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte forsvarssektorens materiellbehov. FAF 2018 - 2025 vil samtidig styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til forsvarssektoren når dette anses hensiktsmessig.

Mer informasjon og dokumentet finer du her.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as