God deltagelse på Programkonferanse Luft- og NBF-systemer 12 februar

Forsvarsdepartementet i samarbeid med FSi gjennomførte Programkonferanse for Luft- og NBF-systemer den 12. februar 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.

Det var også denne gangen god oppslutning med ca 115 deltakere fra Forsvaret og industrien. I tillegg til orienteringer i plenum ble det gjennomført "speed-dating" møter mellom representanter fra Forsvaret og industrien.

Det ble fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret bl.a. gitt orienteringer om det nye Cyberforsvaret - innretning og strategi, drift av IKT-systemer i operasjonsområder, Prosjekt 2078 Sensorer for militær luftromsovervåkning, planer for levetidsunderstøttelse for F-35 kampfly og NH90 maritime helikoptre, operative erfaringer med Hærens nye ubemannede luftfarkost (UAS) "Raven", "Afghan Mission Network" og om Næringsstrategiske analyser og Tidligsamarbeid Forsvar-industri i forbindelse med framtidige materiellanskaffelser .

Det ble også gitt orienteringer fra industrirepresentanter om erfaringer i forhold til samarbeid med Forsvaret og Forsvarsdepartementet ift visse større materiellprosjekter.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as