Investeringsproposisjonen 2019

Forsvaret kjøper nye radarer, investerer i krypto og bygger vedlikeholdsanlegg for ubåter. Starter opp materiellinvesteringsprosjekter med kostnadrammer på til sammen mer enn 8 milliarder kroner.

I Investeringsproposisjonen (Prop. 60 S (2018-2019)) ber regjeringen om fullmakt til å starte opp anskaffelsen av nye sensorer for militær luftromsovervåkning (P2078). Prosjektet skal anskaffe åtte nye radarer inkl. bygg og anlegg innenfor en kostnadsramme på ca. 8,1 milliarder kroner. Av proposisjonen fremgår det at det vil bli stilt krav om inngåelse av industrisamarbeidsavtale med leverandøren som skal signeres før det inngås kontrakt om anskaffelse av radarer.

Regjeringen forslår også å bruke 660 millioner kroner på å modernisere kryptoløsninger. Prosjektet omfattter både høy- og lavgradert krypto. Anskaffelsen av høygradert krypto vil bli gjennomført som direkte anskaffelse fra en norsk industripartner, mens det for anskaffelse av lavgradert krypto vil bli sendt ut invitasjon til relevant norsk indsutri.

Det skal også bygges vedlikeholdsanlegg for nye ubåter på Haakonsvern. Av proposjsonen fremgår det at vedlikeholdsløsningen skal omfatte et moderne anlegg tilpassset vedlikeholdsbehovet til de nye ubåtene. Dette skal ha en tilstekkelig og fleksibel arbeidsstyrke med en kjerne av ubåreksperter som er støttet av lokal og internasjonal industri. Prosjektet har en kostnadsramme på 3,3 millarder kroner og skal ferdigstilles i 2026.


Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as