Må tenkes nytt i måten militære IKT-løsninger anskaffes på

(ANBUD365 -13.09.18) Forsvarsindustrien er positive til at Forsvarsmateriell (FMA) legger til rette for mer omfattende samarbeid med strategiske industripartnere for å løse Forsvarets fremtidige IKT-behov.

Det sier Torbjørn Svensgård, som er adm. dir. i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening/NHO, i en kommentar. Utviklingen innebærer at det må tenkes nytt i måten militære IKT-løsninger anskaffes på. Sett fra industriens ståsted er det avgjørende at det etableres langsiktige og forutsigbare rammer for et integrert samarbeid, med tydelig avklaring av ansvar, roller og grensesnitt.

- Dette er helt i tråd med intensjonen i Stortingsmeldingen om Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9 (2015-2016)) som Stortinget behandlet våren 2016, fremholder Svensgård. Strategien legger opp til å videreutvikle og styrke norsk forsvarsindustri innen åtte teknologiske kompetanseområder der det av hensynet til å kunne ivareta vesentlige nasjonale sikkerhetsinteresser er behov for å opprettholde og videreutvikle nasjonal industri. Flere av disse teknologiområdene inneholder IKT i større eller mindre grad, særlig gjelder dette områdene Kommando-, kontroll- og informasjonssystemer og Systemintegrasjon.

Les mer på ANBUD365.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as