Norsk forsvarsindustri - viktig bidragsyter til F-35

Alle de norske leverandørene som deltar i F-35 programmet var tilstede på Ørland da Forsvaret markerte ankomsten av de første F-35 flyene til Norge.

Statsministeren og Næringsministeren var blant de besøkende som fikk orienteringer av de norske bedriftene under arrangementet på Ørland 10. november 2017.

Norsk forsvarsindustri deltar i F-35 programmet som leverandør av bl. a. haleror, elektronikk, skrogpaneler i kompositt, mekaniske komponenter og programvare. For flere av produktene er norsk industri eneleverandør og alle fly som leverens fra fabrikken i Texas har norske deler om bord.

For å sikre at flyene kan møte luftforsvarets operative krav utvikler Kongsberg et nytt langtrekkende missil, Joint Strike Missile (JSM). JSM er et langtrekkende presisjonsvåpen til bruk mot sjø og landmål som vil gi Forsvaret en helt ny kapasitet. Prosjektet er et av de største utviklingsprosjekter i norsk landbasert industri gjennom tidene med en ramme på om lag 7 mrd. kr.

NAMMO på Raufoss er i fred med å ferdigstille utviklingen av en helt ny ammunisjon, kalt APEX, som vil bli tatt i bruk på flyet om kort tid.

Både JSM og APEX er helt avgjørende for at de industrielle ambisjonene som Stortinget har etablert for F-35 anskaffelsen skal bli nådd og det er stor interesse fra de mange av de øvrige partnernasjonene for de norske systemene.

Ni norske bedrifter leverer direkte til F-35 og flere hundre andre, først og fremst små og mellomstore bedrifter i hele landet, er underleverandører til disse.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as