Ny FSi publikasjon: Hvorfor vi eksporterer forsvarsmateriell

Eksport av forsvarsmateriell styrker forsvarsevnen og kampkraften til våre allierte og bidrar til trygghet og sikkerhet.

Forsvarsindustrien leverer materiell, systemer og kompetanse som er avgjørende for Forsvarets kampkraft og forsvarsevnen. Eksport av forsvarsmateriell bidrar også til å styrke forsvarsevnen til våre NATO-allierte og andre samarbeidspartnere og dermed også til trygghet og sikkerhet for nasjonen og befolkningen. I tillegg bidrar industrien vesentlig til verdiskapning, teknologiutvikling, vekst og arbeidsplasser i mange lokalsamfunn. «Spin-off» fra forsvarsindustrien skaper produkter og systemer med utbredt anvendelse i det sivile samfunnet og som også gir betydelige bidrag til nasjonal verdiskapning.

Eksport er en forutsetning for en forsvarsindustri i Norge. Omfanget som anskaffes til Forsvaret er for lite til å sikre en rimelig avkastning på investeringene i utvikling og produksjonsanlegg. Videre er det for lang tid (20 - 40 år) mellom hver gang Forsvaret anskaffer en type materiell eller system, til at det er mulig å opprettholde nasjonale teknologiske kompetansemiljøer som understøtter Forsvaret, uten at disse miljøene styrkes og videreutvikles gjennom eksport og/eller deltagelse i flernasjonale samarbeidsprosjekter. I tillegg kommer at eksportkunder finansierer videreutvikling og oppgraderinger av materiell som er utviklet for Forsvaret. Dette nyter Forsvaret godt av når tiden er inne til å oppgradere materiellet som brukes i Norge. På denne måten bidrar eksporten av forsvarsmateriell til å redusere levetidskostnadene for Forsvaret og til at systemene forblir relevante vesentlig lengre enn hva som hadde vært mulig dersom det norske forsvaret hadde vært eneste bruker.

En ny publikasjon fra FSi, "En trygg partner - Hvorfor vi eksporterer forsvarsmateriell" forklarer hvorfor eksport av forsvarsmateiell er viktig for Norge, viser eksempler på hvordan eksport bidrar til å styrke forsvarseven og presenterer noen nøkkeltall for eksporten av forsvarmateriell fra Norge.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as