De nordiske forsvarsindustriforeningene tar initiativ overfor NORDEFCO

I et brev til det svenske formannskapet i NORDEFCO foreslår de nordiske forsvarsindustriforeningene fem konkrete tiltak for å legge til rette for økt nordisk forsvarsindustrisamarbeid.

Det har så langt vist seg krevende å få til et omfattende nordisk forsvarsindustrisamarbeid. Årsaksbildet er sammensatt, men en forutsetning for at slikt samarbeid skal utvikle seg er at rammebetingelsene er riktige. Derfor foreslår de nordiske forsvarsindustriforeningene fem tiltak som vil kunne bidra til å gjøre det mer fordelaktig å søke samarbeid mellom forsvarsbedrifter på tvers i Norden:

  1. NORDEFCO har utviklet et konsept for dialog med indsutrien, dette bør så raskt som mulig implementeres fullt ut.
  2. Nordiske myndigheter, i samråd med industrien, bør definere produkt- og teknologiområder som det er av felles interesse å opprettholde og viderutvikle i Norden. Industrien bør etablere dialog med kapabilitetsutviklingsmiljøet i NORDEFCO.
  3. Harmoniserte krav til materiell og systemer bør, i dialog med industrien, utvikles som et grunnlag for å gjennomføre felles anskaffelser.
  4. Anskaffelsesplanene bør harmoniseres for å legge til rette for felles anskaffelser.
  5. For å viderutvikle industriell kompetanse innenfor strategiesk teknologi og produktområder, bør det legges til rette for felles finansiering av industrielle studier og utvikling av teknologidemonstratorer.

Videre er det vikitg at de nordiske nasjonene er proaktive i forhold til utviklingen i EU og bidrar til at det europeiske markedet åpnes slik at leverandører fra de mindre nasjonene får markedsadgang i de store nasjonene på like vilkår med nasjonal industri og legger til rette for økt grensekryssende handel i EU/EØS, slik tilfellet allerede i stor grad er i de nordiske landene.

/share/mime/pdf.gifBrev til de nordiske forsvarsministre.
(20150305-letter-to-the-nordic-ministers-of-defence-15-03-05.pdf, 268kB)

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as