Teknologidager med Hæren i Rena Leir

Stor interesse fra brukermiljøet i Hæren da forsvarsindustrien besøkte Rena Leir 26. og 27. mars 2014.

I samarbeid med Hærens våpenskole arrangerte FSi teknologidager i Rena leir 26. og 27. mars 2014. Formålet med arrangementet var å skape en arena for dialog og informasjonsutveksling mellom brukermiljøene i Hæren og forsvarsindustrien og å bidra til å øke kompetansen om norsk forsvarsindustris teknologi og rolle på alle nivåer i Hærens organisasjon.

Arrangementet besto av en utstilling, orienteringer om Hærens organisasjon og planer for fremtidig utvikling og presentasjoner av konkrete problemstillinger på områder der Hæren ser søker nye løsninger for å løse operative behov. Mer enn 70 representanter fra nærmere 40 medlemsbedrifter deltok. Fra brukersiden besøkte anslagsvis mellom 400 og 500 befal og soldater i Hæren utstillingen, som sett fra industrien var svært vellykket.

Arrangementet var ytterligere et tiltak for å bidra til å nå målsettingene i St. meld nr. Nr. 38 (2006-2007) "Forsvaret og industrien - Strategiske partnere", der gjensidig informasjonsutveksling mellom Forsvaret og industrien om behov og muligheter er fremhevet som et viktig suksesskriterium for å legge til rette for samarbeid mellom Forsvaret og industrien. Skal industrien kunne ta frem løsninger som møter brukernes behov må behovene være kjente og forstått, og det kan kun skje gjennom en tett dialog fra behovet er erkjent til en løsning er tatt i bruk. Møteplasser som denne er derfor av stor betydning for å etablere forståelse for hva brukeren trenger og hva norsk industri kan bidra med og legger til rette for at Forsvaret og industrien i felleskap kan ta frem kosteffektive løsninger som møter Forsvarets behov og er internasjonalt konkurransedyktige.

Teknodag Rena leir 26. - 27 mars 2014

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as