FSi - Aktiviteter i 2016 oppdatert aktivitetsplan

Det planlegges en rekke arrangementer i regi av FSi i løpet av våren. Vi gjennomfører flere konferanser, seminarer og fellesstands på internasjonale messer i løpet av de nærmeste månedene. De aller fleste arrangementene er åpne, slik at alle som har interesse kan delta.

17. mars 2016 arrangerer FSi frokostmøte med Frankrikes forsvarsattache i Oslo Militære Samfund. Påmelding og program finner du her.

28. - 31. mars 2016 arrangerer FSi i samarbeid med Innovasjon Norge i New Delhi en fellesstand på den internasjonale forsvarsutstillingen DEFEXPO 2016 som i år skal arrangeres i Goa.

5. - 6. april 2016 arrangerer FSi i samarbeid Hærens våpenskole en teknologidag med Hæren på Rena. Dette er en videreføring av teknologidagen som vi gjennomførte i mars 2014 og som samlet om lag 70 deltagere fra industrien og et sted mellom 400 og 500 besøkende fra Forsvaret.

13.- 14. april er det klart for årets utgave av INFO/ERFA konferansen. Denne finner som vanlig sted på Soria Moria i Oslo. Dette er den største og viktigste møteplassen for Forsvaret og industrien i Norge. Vi forventer mere enn 250 deltagere fra myndigheter, bedrifter og organisasjoner. Det er lang og god tradisjon for at både politisk ledelse i FD og representanter for øvrige etater i forsvarssektoren deltar på arrangementet. Hovedsponsor for åretes konferanse er Thyssen Krupp Marine Systems, Tyskland. TKMS er en av flere bedrifter som er aktuelle som leverandører av neste generasjons ubåt til Sjøforsvaret. Mer informasjon om TKMS finner du her. INFO/ERFA er et åpent arrangement. Interessen for årets arrangement er større enn noen gang tidligere med nærmere 130 påmeldte allerede. Antall plasser er begrenset og deltagere som melder seg på før 15. mars får rabattert deltageravgift. Påmelding finner du her.

I samarbeid med den Norske delegasjonen til NATO er vi i ferd med å planlegge et NATO industriarrangement i Brussel og Den Haag 18.- 20. april 2016. Det arbeides med en skisse til program som bl.a.. omfatter orienteringer i NATO HQ fra NORDEL og NATOs stab, samt fra prosjekt/anskaffelsesmedarbeidere i NCIA. Det planlegges også med et besøk til den tekniske delen av NCIA i Den Haag i NL. Her håper vi å få anledning til å få mer detaljerte presentasjoner om prosjekter og problemstillinger som NCIA arbeider med og gi bedriftene som deltar en anledning til å presentere seg. Åpent arrangement. Mer informasjon kommer etter hvert her.

10. - 11. mai arrangeres NORDEFCO Industry Seminar i Helsinki i Finland. Arrangør er det finske forsvarsdepartementet og de nordiske forsvarsindustriforeningene bistår i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Dette er en møteplass for myndigheter og industri på forsvarsområdet fra hele Norden. Sist gang dette ble arrangert var på Sundvolden i 2014, med om lag 200 deltakere. Mer informasjon kommer.

Det blir en fellesstand på forsvarsutstillingen Navy League Sea - Air - Space i Washington D.C. i tiden 16. - 18. mai 2016. Dette arrangementet gjennomføres i regi av The Norwegian-American Defense Industry/Homeland Security Council (NADIC) i samarbeid med FSi. Mer informasjon om NADIC finner du her.

19. mai 2016 arrangeres The Norwegian - American Defence Conference i Washington D.C., også dette i regi av NADIC. Arrangementet gjennomføres i år for 4. gang og har utviklet seg til en viktig arena for å profilere norsk-amerikansk samarbeid på forsvarsområdet generelt og på forsvarsindustriområdet spesielt. På talerlistene fra tidligere år finer vi bl.a. Senator John McCain, Utenriksminister Børge Brende, Ambassadør Kåre Aas, Statssekretær Øystein Bø, Secretary of The Navy Ray Mabus. LTGN Christopher Bogdan, PEO F-35 Joint Program Office. Invitasjon og påmelding kommer på NADICs hjemmesider i løpet av noen uker.

I tiden 23. - 25. mai 2016 gjennomføres Special Operations Forces Industry Conference i Tampa, FL. I år vil det for første gang bli en liten norsk paviljong på utstillingen i tilknytning til konferansen. Dette er også et samarbeid mellom NADIC og FSi. Mer informasjon om SOFIC finnes her.

8. -9. juni 2016 (Obs! NY dato!) er det klart for Teknologidager med Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Arrangementet er en oppfølging av fjorårets arrangement som var godt besøkt og fikk gode tilbakemeldinger. Arrangementet er åpent. Mer informasjon kommer i løpet noen uker.

I Paris arrangeres forsvarsutstillingen Eurosatory 2016 fra 13. til 17. juni 2016. Dette er en av de største internasjonale forsvarsutstillingene og den samler bred deltagelse fra hele verden. FSi er på plass med en fellesstand for norske bedrifter.

Siste arrangement før sommeren er Farnborugh International Airshow (FIA) som i år gjennomføres i tiden 11. - 17. Juli 2016 i Farnborough UK. Det er knyttet stor interesse til årets utgave av arrangementet da det er forventninger om at vi for første gang vil få se F-35 fly på et europeisk flyshow. Norsk industri kommer til å delta og FSi har en norsk paviljong under forberedelse.

Høstens program er så langt ikke ferdigstilt, men enkelte aktiviteter er allerede tidfestet.

Vi ser på muligheten av å gjennomføre en fellesstand på MSPO 2016 utstillingen i Kielche i Polen fra 6. til 9. september 2016.

FSis årlige messe og leverandørseminar finner sted på Akershus festning 14. - 15. september 2016.

NADIC vil arrangere en norsk paviljong på AUSA utstillingen i Washington D.C. som gjennomføres i tiden 3. - 5. oktober 2016.01.20

Det arbeides også med å avklare om det kan være aktuelt å arrangere en norsk fellesstand på den store marineutstillingen EURONAVAL 2016 som finner sted i Paris 17. - 21. oktober 2016. Vi vil publisere oppdaterte oversikter med jevne mellomrom ut over våren og høsten.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as