Trekantmodellen v. 2.0 - Forsvarets innovasjonsmodell

Den teknologiske utviklingen endrer forutsetningene for hvordan forsvarsmateriell utvikles. Hvordan kan Forsvarssektorens innovasjonsmodell tilpasses slik at Forsvaret og industrien i fellesskap skal kunne fortsette å ta fram effektive løsninger som styrkere forsvarsevnen og er attraktive for andre lands forsvar?

Det var temaet da rapporten om Forsvarssektorens innovasjonsmodell, Trekantmodellen v. 2.0 ble lansert på et seminar i Næringslivets Hus 24. oktober. Seminaret, der store deler av Forsvarets øverste ledelse deltok, ble åpnet av Statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet.

Samarbeidet mellom Forsvaret, FFI og industrien har i flere tiår vært avgjørende for å utvikle løsninger som møter Forsvarets behov. De norske løsningene har også vist seg svært konkurransedyktige i det internasjonale markedet. Det gjør det mulig å styrke og videreutvikle forsvarsindustrien til beste for Forsvaret, samtidig som det gir betydelige ringvirkningseffekter i form av verdiskapning, arbeidsplasser og teknologisk utvikling i Norge. Den teknologiske utviklingen endrer forutsetningene for hvordan forsvarsmateriell utvikles og skal samarbeidet fortsette å gi resultater må også måten dette innrettes på og Forsvarets anskaffelsesmetoder tilpasses.

Derfor har FFI, i samarbeid med FD, FMA og FSi, sett nærmere på hvilke resultater samarbeidet har gitt, styrker og svakheter med dagens modell, og hva som bør endres for at samarbeidet skal kunne fortsette å gi de ønskede resultatene for både Forsvaret og industrien når den teknologiske utviklingen går stadig hurtigere.

Arbeidet er oppsummert i en rapport som, illustrert med case-studer, dokumenterer resultatene som er oppnådd gjennom mer enn 50 års integrert samarbeid mellom Forsvaret og industrien. Videre beskrives viktige utviklingstrekk og trender som vil påvirke rammebetingelsene for utvikling og produksjon av forsvarsmateriell i. Rapporten kommer med forslag til tiltak som kan iverksettes innenfor Forsvarssektoren og i industrien for å sikre at Forsvaret og industrien også i fremtiden i felleskap kan utvikle kosteffektive, internasjonaltkonkurransedyktige løsninger som styrker forsvarsevnen og bidrar til trygghet og sikkerhet.

På FFIs hjemmeside finner du en utfyllende artikkel om arrangementet.

Rapporten kan også lastes ned fra FFIs hjemmesider:

Full versjon.

Kortversjon.

Vår nettside benytter cookies. Ved å forsette og bruke sidene godtar du dette. Les mer i vår cookies- og personvernerklæring

POSTADRESSE

Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Org.Nr. 992 931 183

BESØKSADRESSE

Middelthunsgate 27
Majorstuen
0303 Oslo

KONTAKT OSS

fsi@nho.no
Tlf: 916 456 91

FSi Nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as